Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).
Cập nhật ngày 23/09/2023: Tính năng dịch bằng Bing + Dịch máy kiểu cũ đã mở trở lại. Các bạn bấm vào chỗ [Dịch thô] để xem.

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Tiên Quốc Đại Đế - Quán Kỳ
⭐⭐⭐ 5.6
Tiên Quốc Đại Đế
Tiên hiệp
Trường Sinh Bất Tử - Quán Kỳ
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Trường Sinh Bất Tử
Tiên hiệp
Dịch Đỉnh - Kinh Kha Thủ
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Dịch Đỉnh
Tiên hiệp
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo - Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết
⭐⭐⭐ 6
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo
Tiên hiệp
Tiên Tử Rất Hung - Quan Quan Công Tử
⭐⭐⭐ 5.7
Tiên Tử Rất Hung
Tiên hiệp
Ma Hồn Khải Lâm - Tiên Phi Khán Đao
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Ma Hồn Khải Lâm
Huyền ảo
Đây Là Tinh Cầu Của Ta - Cơ Xoa
⭐⭐⭐ 4.9
Đây Là Tinh Cầu Của Ta
Tiên hiệp
Vấn Đạo Hồng Trần - Cơ Xoa
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Vấn Đạo Hồng Trần
Tiên hiệp
Đạo Sĩ Trong Thế Giới Kim Dung - Tiêu Thư
⭐⭐⭐ 5
Đạo Sĩ Trong Thế Giới Kim Dung
Tiên hiệp
Tinh Thần Biến - Ngã Cật Tây Hồng Thị
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Tinh Thần Biến
Tiên hiệp
Tru Tiên - Tiêu Đỉnh
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Tru Tiên
Tiên hiệp
Thanh Đế - Kinh Kha Thủ
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Thanh Đế
Tiên hiệp
Thuần Dương - Kinh Kha Thủ
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Thuần Dương
Tiên hiệp
Nhạn Thái Tử - Kinh Kha Thủ
⭐⭐⭐ 6.1
Nhạn Thái Tử
Tiên hiệp
Trên Lăng Tiêu - Quán Kỳ
⭐⭐⭐ 4.4
Trên Lăng Tiêu
Tiên hiệp
Vạn Cổ Tiên Khung - Quán Kỳ
⭐⭐⭐ 5.1
Vạn Cổ Tiên Khung
Tiên hiệp
Cái Thế Thiên Tôn - Quán Kỳ
⭐⭐⭐ 5
Cái Thế Thiên Tôn
Tiên hiệp
Váy Thơm Của Các Phu Nhân - Lục Như Hoà Thượng
⭐⭐⭐ 4.2
Váy Thơm Của Các Phu Nhân
Loại khác
Nhất Thế Chi Tôn - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhất Thế Chi Tôn
Huyền ảo
Giáo Tổ - Tử Lâu
⭐⭐⭐ 6.2
Giáo Tổ
Tiên hiệp
Huyền Trần Đạo Đồ - Nhất Giới Tàn Hài
⭐⭐⭐ 5.3
Huyền Trần Đạo Đồ
Tiên hiệp
Đại Đạo Tranh Phong - Ngộ Đạo Giả
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Đại Đạo Tranh Phong
Tiên hiệp
Huyền Hồn Đạo Chương - Ngộ Đạo Giả
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Huyền Hồn Đạo Chương
Tiên hiệp
Tiên Lộ Yên Trần - Quản Bình Triều
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Tiên Lộ Yên Trần
Tiên hiệp
Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn - Trương Tiểu Hoa
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Đô thị