Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).
Cập nhật ngày 23/09/2023: Tính năng dịch bằng Bing + Dịch máy kiểu cũ đã mở trở lại. Các bạn bấm vào chỗ [Dịch thô] để xem.

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Phía Trên Thần Quốc - Kiến Dị Tư Kiếm
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Phía Trên Thần Quốc
Tiên hiệp
Ngược Dòng Niên Đại Hồn Nhiên - Nhân Gian Võ Khố
⭐⭐⭐ 5.8
Ngược Dòng Niên Đại Hồn Nhiên
Đô thị
Quan Lại Đầy Kinh Hoa - Phủ Thiên
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Quan Lại Đầy Kinh Hoa
Xuyên việt
Bị Bức Thành Thánh Mẫu - Duy Khách
⭐⭐⭐ 5.6
Bị Bức Thành Thánh Mẫu
Ngôn tình
Ta Trùng Sinh Không Cần Thiết Nữ Chính - Loa Hoàn Phi Diện
⭐⭐⭐ 5
Ta Trùng Sinh Không Cần Thiết Nữ Chính
Trạch văn
Đạo Sĩ Trong Thế Giới Kim Dung - Tiêu Thư
⭐⭐⭐ 5
Đạo Sĩ Trong Thế Giới Kim Dung
Tiên hiệp
Trùng Sinh: Tâm Động - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐⭐ 8
Trùng Sinh: Tâm Động
Đô thị
Trùng Hoạt Rồi - Thường Dụ
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Trùng Hoạt Rồi
Đô thị
Quyền Thần - Sa Mạc
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Quyền Thần
Lịch sử
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người - Náo Náo Bất Ái Náo
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người
Đô thị
Ẩn Sát - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Ẩn Sát
Đô thị
Vương Phi Của Tinh Linh Vương - Hoa Mộc Bạch
Vương Phi Của Tinh Linh Vương
Ngôn tình
Trùng Sinh: Đời Người Đồ Chơi - Thường Dụ
⭐⭐⭐⭐ 7
Trùng Sinh: Đời Người Đồ Chơi
Ngôn tình
Thị Trưởng Đại Nhân - Thường Dụ
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Thị Trưởng Đại Nhân
Loại khác
Độc Đoán Đại Minh - Quan Sênh
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Độc Đoán Đại Minh
Lịch sử
Trùng Sinh Sau Ta Hồi Miêu Cương Kế Thừa Gia Nghiệp - Yến Cô Hồng
⭐⭐⭐ 5.6
Trùng Sinh Sau Ta Hồi Miêu Cương Kế Thừa Gia Nghiệp
Đam mỹ
Trùng Sinh Thời Đại Dã Tính - Vương Tử Quân
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Trùng Sinh Thời Đại Dã Tính
Đô thị
Trở Về 2008 Năm - Trung Nhị Thiếu Niên Phu Thiển
⭐⭐⭐ 5.8
Trở Về 2008 Năm
Đô thị
Thanh Kiếm Hổ Phách - Phi Viêm
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Thanh Kiếm Hổ Phách
Trò chơi
Nồi Này Ta Gánh Rồi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh
Nồi Này Ta Gánh Rồi!
Đam mỹ
Linh Sơn - Từ Công Tử Thắng Trị
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Linh Sơn
Tiên hiệp
Trùng Sinh: Quan Lộ Thương Đồ - Canh Tục
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Trùng Sinh: Quan Lộ Thương Đồ
Đô thị
Trùng Sinh Người Chơi Lớn - Khưu Thiên 27
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Trùng Sinh Người Chơi Lớn
Ngôn tình
Trùng Sinh: Tài Nguyên Cuồn Cuộn - Lão Ưng Cật Tiểu Kê
⭐⭐⭐ 5.3
Trùng Sinh: Tài Nguyên Cuồn Cuộn
Đô thị
Sống Lại Tại Năm Cuối Khang Hy - Nhạn Cửu
⭐⭐⭐ 5.4
Sống Lại Tại Năm Cuối Khang Hy
Lịch sử