Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Ta Đương Đạo Sĩ Những Năm Kia - Tán Tam
⭐⭐⭐ 5.4
Ta Đương Đạo Sĩ Những Năm Kia
Huyền nghi
Bách Quỷ Dạ Hành - Vu Cửu
Bách Quỷ Dạ Hành
Huyền nghi
Hạn Bạt Thần Thám - Vu Cửu
⭐⭐⭐ 4.3
Hạn Bạt Thần Thám
Loại khác
Quái Đàm Thần Quái - Vu Cửu
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Quái Đàm Thần Quái
Huyền nghi
Ẩn Sát - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Ẩn Sát
Đô thị
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người - Náo Náo Bất Ái Náo
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người
Đô thị
Yêu Thần Ký - Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
⭐⭐⭐ 4.1
Yêu Thần Ký
Huyền ảo
Vì Đời Người Tốt Đẹp Dâng Lên Chúc Phúc - Thôn Trưởng Vạn Tuế
⭐⭐⭐ 6.2
Vì Đời Người Tốt Đẹp Dâng Lên Chúc Phúc
Trạch văn
Kiếm Lai - Phong Hoả Hí Chư Hầu
⭐⭐⭐ 4.9
Kiếm Lai
Tiên hiệp
Tuyết Trung Hãn Đao Hành - Phong Hoả Hí Chư Hầu
⭐⭐⭐ 6
Tuyết Trung Hãn Đao Hành
Huyền ảo
Thượng Phẩm Hàn Sĩ - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Thượng Phẩm Hàn Sĩ
Lịch sử
1852 Trung Hoa Thiết Huyết - Phi Hồng Chi Nguyệt
⭐⭐⭐⭐ 7.1
1852 Trung Hoa Thiết Huyết
Lịch sử
Thiết Huyết Tàn Minh - Kha Sơn Mộng
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Thiết Huyết Tàn Minh
Lịch sử
Kẻ Dã Tâm Ở Chiến Quốc - Tối Hậu Nhất Cá Danh
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Kẻ Dã Tâm Ở Chiến Quốc
Lịch sử
Đại Minh Xuân Sắc - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Đại Minh Xuân Sắc
Lịch sử
Thập Quốc Thiên Kiều - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Thập Quốc Thiên Kiều
Lịch sử
Phúc Hán - Lựu Đạn Phạ Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Phúc Hán
Lịch sử
Tà Linh Bí Ghi - Tà Linh Nhất Bả Đao
⭐⭐⭐ 5.9
Tà Linh Bí Ghi
Huyền nghi
Thiếu Nữ Đại Triệu Hoán - Như Khuynh Như Tố
⭐⭐⭐ 6.1
Thiếu Nữ Đại Triệu Hoán
Trạch văn
Bác Sĩ Lê Minh - Cơ Khí Nhân Ngoã Lực
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Bác Sĩ Lê Minh
Huyền nghi
Đạo Mộ Chi Vương - Phi Thiên
Đạo Mộ Chi Vương
Huyền nghi
Đô Thị Bắt Yêu Nhân - Thanh Tử
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Đô Thị Bắt Yêu Nhân
Huyền nghi
Tìm Người Thi - Lạc Lâm Lang
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Tìm Người Thi
Huyền nghi
Sư Thúc Của Ta Là Rừng Chính Anh - Bạch Bào Phi Dương
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Sư Thúc Của Ta Là Rừng Chính Anh
Tiên hiệp
Thẳng Chết Vô Hạn - Như Khuynh Như Tố
⭐⭐⭐⭐ 7
Thẳng Chết Vô Hạn
Khoa viễn