Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Thánh Nữ Mời An Phận - Thanh Khởi Vu Hình
⭐⭐⭐ 4.9
Thánh Nữ Mời An Phận
Trạch văn
Muội Tử Mời Tự Trọng - Thanh Khởi Vu Hình
⭐⭐⭐ 5.9
Muội Tử Mời Tự Trọng
Loại khác
Ta Không Phải Là Si Ngu Quả Thật Thuần Lương - Quái Đản Đích Biểu Ca
⭐⭐⭐ 3.8
Ta Không Phải Là Si Ngu Quả Thật Thuần Lương
Lịch sử
Thiên Hạ Hào Thương - Đại La La
⭐⭐⭐ 4.6
Thiên Hạ Hào Thương
Lịch sử
Tam Quốc: Phong Lưu Nhất - Triệu Tử Viết
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Tam Quốc: Phong Lưu Nhất
Lịch sử
Nương Tử Nhà Ta, Không Thích Hợp - Nhất Thiền Tri Hạ
⭐⭐ 3.5
Nương Tử Nhà Ta, Không Thích Hợp
Trạch văn
Thay Trời Hành Trộm - Thạch Chương Ngư
⭐⭐ 2.5
Thay Trời Hành Trộm
Lịch sử
Bắc Thượng Phạt Thanh - Nhật Nhật Sinh
⭐⭐⭐ 6
Bắc Thượng Phạt Thanh
Lịch sử
Thế Giới Khác: Tiên Sư Tuyệt Thế - Nhất Chích Thoại Mai
⭐⭐⭐ 5
Thế Giới Khác: Tiên Sư Tuyệt Thế
Tiên hiệp
Sư Muội, Ngươi Nghe Ta Giải Thích - Ngọc Trung Nhất Tiểu Chu
⭐⭐⭐ 5.1
Sư Muội, Ngươi Nghe Ta Giải Thích
Trạch văn
Ta Bị Các Ma Nữ Giam Cầm Rồi - Hùng Miêu Hành Giả
⭐⭐⭐ 5.1
Ta Bị Các Ma Nữ Giam Cầm Rồi
Trạch văn
Ta Cùng Quái Đản Chụp Ảnh Chung - mucccc
⭐⭐⭐ 5.4
Ta Cùng Quái Đản Chụp Ảnh Chung
Trạch văn
Vân Hải Tiên Tung - Thụ Hạ Dã Hồ
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Vân Hải Tiên Tung
Tiên hiệp
Chư Thiên Theo Ma Đồng Giáng Thế Bắt Đầu - Thụ Tử Bất Khả Giáo
⭐⭐⭐ 6
Chư Thiên Theo Ma Đồng Giáng Thế Bắt Đầu
Huyền ảo
Hợp Thể Song Tu - Ngã Thị Mặc Thuỷ
⭐⭐⭐ 4.3
Hợp Thể Song Tu
Tu chân
Nhật Nguyệt Phong Hoa - Sa Mạc
⭐⭐⭐ 5.1
Nhật Nguyệt Phong Hoa
Lịch sử
Cẩm Y Xuân Thu - Sa Mạc
⭐⭐⭐ 4.6
Cẩm Y Xuân Thu
Lịch sử
Quốc Sắc Sinh Cú - Sa Mạc
⭐⭐⭐ 5.9
Quốc Sắc Sinh Cú
Lịch sử
Sơn Hải Bát Hoang Lục - Lạc Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Sơn Hải Bát Hoang Lục
Tiên hiệp
Thần Bút Liêu Trai - Xỉ Lạp I Mộng
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Thần Bút Liêu Trai
Tiên hiệp
Đại Minh Xuân Sắc - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Đại Minh Xuân Sắc
Lịch sử
Vấn Đạo Hồng Trần - Cơ Xoa
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Vấn Đạo Hồng Trần
Tiên hiệp
Tức Lộc - Triệu Tử Viết
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Tức Lộc
Lịch sử
Ta, Địch Một Đời Tôn Đại Thánh? - Đông Phương Khoái Điểu
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Ta, Địch Một Đời Tôn Đại Thánh?
Trạch văn
Các Nàng Đều Nghĩ Cấp Dưới Chiếm Quyền! - Mộng Lý Thanh Vũ
⭐⭐⭐ 5.5
Các Nàng Đều Nghĩ Cấp Dưới Chiếm Quyền!
Trạch văn