Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).
Cập nhật ngày 23/09/2023: Tính năng dịch bằng Bing + Dịch máy kiểu cũ đã mở trở lại. Các bạn bấm vào chỗ [Dịch thô] để xem.

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Thánh Mẫu Mạt Thế Hệ Thống - Thỉnh Khiếu Ngã Sơn Đại Vương
⭐⭐⭐ 4.9
Thánh Mẫu Mạt Thế Hệ Thống
Ngôn tình
Những Yêu Quái Này Thế Nào Đều Có Thanh Máu - Chân Đích Diệc Trầm Tuý
⭐⭐⭐ 4.1
Những Yêu Quái Này Thế Nào Đều Có Thanh Máu
Huyền ảo
Tu Tiên Chính Là Dạng Như Vậy - Phượng Trào Hoàng
⭐⭐⭐ 5.2
Tu Tiên Chính Là Dạng Như Vậy
Tiên hiệp
Ma Hồn Khải Lâm - Tiên Phi Khán Đao
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Ma Hồn Khải Lâm
Huyền ảo
Tiên Phàm Đồng Tu - Tử Thoa Hận
⭐⭐⭐ 5.8
Tiên Phàm Đồng Tu
Tiên hiệp
Địa Cầu Chiến Thần Cuối Cùng - Kinh Kha Thủ
⭐⭐⭐⭐ 8
Địa Cầu Chiến Thần Cuối Cùng
Huyền ảo
Dị Vực Cầu Sinh Nhật Ký - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 7
Dị Vực Cầu Sinh Nhật Ký
Huyền ảo
Thâu Hương Cao Thủ - Lục Như Hoà Thượng
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Thâu Hương Cao Thủ
Tiên hiệp
Hoàn Khố Tử Đệ - Hách Oai
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Hoàn Khố Tử Đệ
Kỳ huyễn
Giải Trí Xuân Thu - Cơ Xoa
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Giải Trí Xuân Thu
Tiên hiệp
Vấn Đạo Hồng Trần - Cơ Xoa
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Vấn Đạo Hồng Trần
Tiên hiệp
Dạ Nguyệt Huyết - Ngư Đích Thiên Không
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Dạ Nguyệt Huyết
Loại khác
Lăng Thiên Truyền Thuyết - Phong Lăng Thiên Hạ
⭐⭐⭐ 5.8
Lăng Thiên Truyền Thuyết
Huyền ảo
Tinh Thần Biến - Ngã Cật Tây Hồng Thị
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Tinh Thần Biến
Tiên hiệp
Cự Trùng Thi Vu - Trúc Thượng Trư Trư
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Cự Trùng Thi Vu
Huyền ảo
Vấn Đỉnh - Nguyệt Quan
⭐⭐⭐ 4.2
Vấn Đỉnh
Lịch sử
Thanh Bình - Nguyệt Quan
⭐⭐⭐ 4.4
Thanh Bình
Tiên hiệp
Thanh Đế - Kinh Kha Thủ
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Thanh Đế
Tiên hiệp
Thuần Dương - Kinh Kha Thủ
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Thuần Dương
Tiên hiệp
Thiên Khiển Chi Tâm - Kinh Kha Thủ
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Thiên Khiển Chi Tâm
Kỳ huyễn
Kiếm Lai - Phong Hoả Hí Chư Hầu
⭐⭐⭐ 4.9
Kiếm Lai
Tiên hiệp
Trường Sinh Bất Tử - Quán Kỳ
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Trường Sinh Bất Tử
Tiên hiệp
Ngự Đạo - Quán Kỳ
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Ngự Đạo
Loại khác
Vạn Cổ Tiên Khung - Quán Kỳ
⭐⭐⭐ 5.1
Vạn Cổ Tiên Khung
Tiên hiệp
Bỉ Ngạn Khung Tiên - Quán Kỳ
Bỉ Ngạn Khung Tiên
Huyền ảo