Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Trùng Sinh: Trùm Tài Nguyên - Nguyệt Hạ Đích Cô Lang
⭐⭐⭐ 5.3
Trùng Sinh: Trùm Tài Nguyên
Ngôn tình
Thiết Huyết Tàn Minh - Kha Sơn Mộng
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Thiết Huyết Tàn Minh
Lịch sử
Tìm Người Thi - Lạc Lâm Lang
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Tìm Người Thi
Huyền nghi
Thanh Quỷ Kỷ Sự - Kinh Cức Chi Ca
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Thanh Quỷ Kỷ Sự
Huyền nghi
Khôn Ninh - Thời Kính
⭐⭐⭐ 5.8
Khôn Ninh
Giả tưởng
Mao Sơn Quỷ Thuật Sư - Bỉ Ngạn Phù Đồ
⭐⭐⭐ 4.6
Mao Sơn Quỷ Thuật Sư
Loại khác
Phấn Đấu Nha, Gavril - Mộng Đổng Đích Trư
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Phấn Đấu Nha, Gavril
Loại khác
Lão Bà Của Ta Là Công Chúa - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Lão Bà Của Ta Là Công Chúa
Đô thị
Bổn Toạ Tiên Kiếm Tà Kiếm Tiên - Phi Phi Phi Phi
⭐⭐⭐ 5.6
Bổn Toạ Tiên Kiếm Tà Kiếm Tiên
Đồng nhân
Vĩnh Dạ - Thung Thung
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Vĩnh Dạ
Xuyên việt
Trùng Sinh: Quan Đạo - Lục Sự Tham Quân
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Trùng Sinh: Quan Đạo
Đô thị
Đem Linh Hồn Bán Đứng Cho Đại Nhân Lucifer Nha - Viễn Cổ Tranh Tử
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Đem Linh Hồn Bán Đứng Cho Đại Nhân Lucifer Nha
Loại khác
Tỷ Tỷ Yêu Ta - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Tỷ Tỷ Yêu Ta
Đô thị
Lão Nạp Còn Trẻ Tuổi - Đoan Ngọ Chính Dương
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Lão Nạp Còn Trẻ Tuổi
Đô thị
Cực Phẩm Mặt Lam - Thương Hải Nhất Mộng
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Cực Phẩm Mặt Lam
Đô thị
Thanh Mai Trúc Mã Yêu Ta - Lưu Manh Trạch Hoàng
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Thanh Mai Trúc Mã Yêu Ta
Loại khác
Tài Sắc Vô Biên - Ngã Sát Phá Lang
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Tài Sắc Vô Biên
Ngôn tình
Ta Tuyệt Đối Không Thể Nào Là Muội Khống - U Tuyết Minh Điệp
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Ta Tuyệt Đối Không Thể Nào Là Muội Khống
Ngôn tình
Sơn Hải Bát Hoang Lục - Lạc Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Sơn Hải Bát Hoang Lục
Tiên hiệp
Tối Nay Không Ngủ - Phòng Xa Tề Toàn
⭐⭐⭐ 5.5
Tối Nay Không Ngủ
Đô thị
Linh Sơn - Từ Công Tử Thắng Trị
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Linh Sơn
Tiên hiệp
Khoái Ý Tứ Hợp Viện Đời Người - Nãi Ba Hào Ca
⭐⭐ 3.6
Khoái Ý Tứ Hợp Viện Đời Người
Đô thị
Tình Ta Tứ Hợp Viện Mãn Là Giả Ba - Lưu Lãng Chi Đại Thử
⭐⭐⭐ 4.2
Tình Ta Tứ Hợp Viện Mãn Là Giả Ba
Đô thị
Xuyên Qua Trong Tứ Hợp Viện Làm Nhà Buôn - Mục Thu Vũ
⭐⭐⭐ 4.1
Xuyên Qua Trong Tứ Hợp Viện Làm Nhà Buôn
Đô thị
Chòng Ghẹo Vui Chơi Giải Trí - Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Chòng Ghẹo Vui Chơi Giải Trí
Đô thị