Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người - Náo Náo Bất Ái Náo
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người
Đô thị
Trùng Sinh Đầu Sỏ 1991 - Mộng Đổng Đích Trư
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Trùng Sinh Đầu Sỏ 1991
Đô thị
Kiếm Khách Tư Bản - Priest
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Kiếm Khách Tư Bản
Ngôn tình
Hướng Dẫn Tự Cứu Của Cá Muối - Mạo Tự Cao Thủ
⭐⭐⭐ 5.2
Hướng Dẫn Tự Cứu Của Cá Muối
Đô thị
Thần Thám Đến Từ Tương Lai - Bào Bàn
⭐⭐⭐ 6.1
Thần Thám Đến Từ Tương Lai
Đô thị
Trùng Sinh Nghiệp Điện Tử Lợi Bạo - Biên Chức Thành Đích Mộng
⭐⭐⭐ 5.3
Trùng Sinh Nghiệp Điện Tử Lợi Bạo
Ngôn tình
Thợ Săn Tiền Thưởng - Hà Tả
⭐⭐⭐ 5.2
Thợ Săn Tiền Thưởng
Đô thị
Đại Lão Thời Thượng - Vô Song Chi Quốc Sĩ
⭐⭐⭐ 5.4
Đại Lão Thời Thượng
Đô thị
Phủ Tay - Hà Tả
⭐⭐⭐ 5
Phủ Tay
Đô thị
Trùng Sinh: Thương Gia Giàu Có Thịnh Thế - Kỵ Hạc Nhân
Trùng Sinh: Thương Gia Giàu Có Thịnh Thế
Loại khác
Ghi Lại Cách Cục Khoa Học Kỹ Thuật - Giang Hồ Thuyết Mộng Nhân
⭐⭐⭐ 4.8
Ghi Lại Cách Cục Khoa Học Kỹ Thuật
Đô thị
Bay Lên Thời Đại Hàng Không Của Ta - An Khê Dữu
⭐⭐⭐ 4.7
Bay Lên Thời Đại Hàng Không Của Ta
Đô thị
Ngày Nào Mời Dây Dài - Tề Tranh
⭐⭐⭐ 5
Ngày Nào Mời Dây Dài
Đô thị
Trùng Sinh: Thổ Hào Hoa Kỳ - Lam Sắc Bảo Thạch Ưu Uất
⭐⭐⭐ 4.2
Trùng Sinh: Thổ Hào Hoa Kỳ
Đô thị
Ngươi Cùng Ta Khuynh Thành Thời Giờ - Đinh Mặc
Ngươi Cùng Ta Khuynh Thành Thời Giờ
Ngôn tình
Chớ Phụ Hàn Hạ - Đinh Mặc
⭐⭐⭐ 5.8
Chớ Phụ Hàn Hạ
Đô thị
Rồng Tiềm Đô Thị - Tiếu Si Tuý Hồng Trần
⭐⭐⭐ 5.6
Rồng Tiềm Đô Thị
Loại khác
Thương Đạo Hương Trần - Kiếm Đạo Trần Tâm
Thương Đạo Hương Trần
Đô thị
Mộng Hồi Chín Bảy - Thông Linh Giả
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Mộng Hồi Chín Bảy
Xuyên việt