Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).
Cập nhật ngày 23/09/2023: Tính năng dịch bằng Bing + Dịch máy kiểu cũ đã mở trở lại. Các bạn bấm vào chỗ [Dịch thô] để xem.

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Thập Quốc Thiên Kiều - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Thập Quốc Thiên Kiều
Lịch sử
Tể Chấp Thiên Hạ - cuslaa
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Tể Chấp Thiên Hạ
Lịch sử
Đại Tống Mạnh Nhất Hoàn Khố Tử Đệ - Hôi Đầu Tiểu Bảo 2
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Đại Tống Mạnh Nhất Hoàn Khố Tử Đệ
Lịch sử
Bắc Tống Mạnh Nhất Đại Thiếu Gia - Hôi Đầu Tiểu Bảo 2
⭐⭐⭐ 6.2
Bắc Tống Mạnh Nhất Đại Thiếu Gia
Lịch sử
Đại Tống Đệ Nhất Trạng Nguyên Lang - Nhật Nhật Sinh
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Đại Tống Đệ Nhất Trạng Nguyên Lang
Lịch sử
Con Riêng Đại Tống - Hà Hạo Viễn
⭐⭐⭐ 5.7
Con Riêng Đại Tống
Lịch sử
Đại Tống Học Bá Siêu Cấp - Cao Nguyệt
⭐⭐⭐ 3.8
Đại Tống Học Bá Siêu Cấp
Lịch sử
Sĩ Cú Hàn Môn - Cao Nguyệt
⭐⭐⭐ 4
Sĩ Cú Hàn Môn
Lịch sử
Đại Tống Phong Hoa - Thánh Giả Thần Lôi
⭐⭐⭐ 5.3
Đại Tống Phong Hoa
Lịch sử
Dạy Dỗ Đại Tống - Thương Sơn Nguyệt
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Dạy Dỗ Đại Tống
Lịch sử
Cách Tống - Phi Hồng Chi Nguyệt
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Cách Tống
Lịch sử
Thủy Hử Tranh Giành Truyền - Nhậm Điểu Phi
⭐⭐⭐ 4.6
Thủy Hử Tranh Giành Truyền
Lịch sử
Tại Cuộc Sống Hạnh Phúc Bắc Tống - Chúc
⭐⭐⭐ 5.8
Tại Cuộc Sống Hạnh Phúc Bắc Tống
Lịch sử
Hàng Xóm Của Ta Là Hoàng Đế - Thanh Sử Tận Thành Khôi
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Hàng Xóm Của Ta Là Hoàng Đế
Lịch sử
Minh Vương Thủ Phụ - Trần Chứng Đạo
⭐⭐⭐ 4.7
Minh Vương Thủ Phụ
Lịch sử
Đại Tống Có Loại - Đại La La
⭐⭐⭐ 5
Đại Tống Có Loại
Lịch sử
Thiên Hạ Hào Thương - Đại La La
⭐⭐⭐ 4.6
Thiên Hạ Hào Thương
Lịch sử
Tống Mới 1 · Chữ Thập - A Việt
⭐⭐⭐ 5.3
Tống Mới 1 · Chữ Thập
Xuyên việt
Đại Trượng Phu Bắc Tống - Địch Ba Lạp Tước Sĩ
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Đại Trượng Phu Bắc Tống
Lịch sử
Quyền Tướng Đại Tống - Ngô Lão Lang
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Quyền Tướng Đại Tống
Loại khác
Bắc Tống Vương Rảnh - Bắc Minh Lão Ngư
⭐⭐⭐ 4
Bắc Tống Vương Rảnh
Lịch sử
Ngân Hồ - Kiết Dữ 2
⭐⭐⭐ 3.8
Ngân Hồ
Lịch sử
Bắc Tụng - Thánh Đản Đạo Thảo Nhân
⭐⭐⭐ 4.1
Bắc Tụng
Lịch sử
Phong Lưu Tương Công Tây Môn Khánh - Đại Đạo Đệ Nhất Nhân
Phong Lưu Tương Công Tây Môn Khánh
Lịch sử
Tống Mới 3 · Yến Vân - A Việt
⭐⭐⭐ 5
Tống Mới 3 · Yến Vân
Xuyên việt