Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Cửu Châu Tiên Ma Chí - Bách Thế Kinh Luân
⭐⭐⭐ 5.1
Cửu Châu Tiên Ma Chí
Huyền ảo
Trò Chơi: Thợ Săn Quỷ - Thiên Chi Mạch Nhất
⭐⭐⭐ 6
Trò Chơi: Thợ Săn Quỷ
Trò chơi
Địa Cầu Chiến Thần Cuối Cùng - Kinh Kha Thủ
⭐⭐⭐⭐ 8
Địa Cầu Chiến Thần Cuối Cùng
Huyền ảo
Nằm Vùng Số Một Tiên Giới - Trung Nhị Thiếu Niên Phu Thiển
⭐⭐⭐ 5.2
Nằm Vùng Số Một Tiên Giới
Trạch văn
Nhất Thế Chi Tôn - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhất Thế Chi Tôn
Huyền ảo
Tu Chân Bốn Vạn Năm - Ngoạ Ngưu Chân Nhân
⭐⭐⭐ 6.1
Tu Chân Bốn Vạn Năm
Khoa viễn
Ta Biến Thành Một Con Hùng Sư - Yêu Yêu Miêu
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Ta Biến Thành Một Con Hùng Sư
Khoa viễn
Chiến Quốc Dã Tâm Gia - Tối Hậu Nhất Cá Danh
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Chiến Quốc Dã Tâm Gia
Lịch sử
Quyền Trượng Đen - Tử Dực Nại Tát Lý Áo
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Quyền Trượng Đen
Kỳ huyễn
Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện - Mưu Sinh Nhậm Chuyển Bồng
⭐⭐⭐ 4.7
Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện
Huyền ảo
Vẫn Là Người Địa Cầu Hung - Kiếm Vũ Tú
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Vẫn Là Người Địa Cầu Hung
Huyền ảo
Khốn Kiếp Là Như Thế Nào Biến Thành - Nãi Ba
Khốn Kiếp Là Như Thế Nào Biến Thành
Loại khác
Tinh Kỳ Tà Thần - Sở Bạch
⭐⭐⭐ 5.9
Tinh Kỳ Tà Thần
Kỳ huyễn
Triều Minh Trượng Phu Tốt - Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch
⭐⭐⭐ 5.5
Triều Minh Trượng Phu Tốt
Lịch sử
Lăng Vân Chí Dị - Phủ Thiên
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Lăng Vân Chí Dị
Lịch sử
Lược Thiên Ký - Hắc Sơn Lão Quỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Lược Thiên Ký
Tiên hiệp
Học Thần Siêu Cấp - Quỷ Cốc Tiên Sư
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Học Thần Siêu Cấp
Đô thị
Màu Ửng Đỏ Trầm Luân - Thuỷ Tinh Tiểu Lang
⭐⭐⭐⭐ 7
Màu Ửng Đỏ Trầm Luân
Giả tưởng
Tu Chân Nghiên Cứu Sinh Sinh Hoạt Ghi - Đoạn Kiều Tàn Tuyết
⭐⭐⭐ 5.7
Tu Chân Nghiên Cứu Sinh Sinh Hoạt Ghi
Tiên hiệp
Long Phù - Mộng Nhập Thần Cơ
⭐⭐⭐ 5.3
Long Phù
Huyền ảo
Bạch Mã - 11℃ Hướng Bắc
⭐⭐⭐ 6
Bạch Mã
Lịch sử
Vạn Tộc Chi Kiếp - Lão Ưng Cật Tiểu Kê
⭐⭐⭐ 4.3
Vạn Tộc Chi Kiếp
Đô thị
Tận Thế Nhiều Thế Giới Trực Tuyến - Yên Hoả Thành Thành
⭐⭐⭐ 4.4
Tận Thế Nhiều Thế Giới Trực Tuyến
Khoa viễn
Mộng Tưởng Tiến Hoá - Đông Chi Tuyết Hoa
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Mộng Tưởng Tiến Hoá
Trò chơi
Giáo Viên Siêu Cấp I - Trương Quân Bảo
⭐⭐⭐ 5.2
Giáo Viên Siêu Cấp I
Loại khác