Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Chào Buổi Sáng! Người Làm Công Tam Quốc
Xuyên việt
⭐⭐⭐ 5.4
Trong Mộng Khuê Xuân Người
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Cổ Đại Nuôi Gia Đình Thường Ngày
Giả tưởng
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Thăm Lăng Hư
Xuyên việt
Mê Tâm Ký —— Xuất Bản Tên Cung
Giả tưởng
⭐⭐⭐ 6
Cả Nhà Của Ta Đều Là Xuyên Tới
Giả tưởng
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Đích Mưu
Giả tưởng
⭐⭐⭐ 4.9
Kết Duyên
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Tang Thi Không Tu Tiên
Xuyên việt
⭐⭐⭐ 4.9
Hoạ Quốc · Đường Về
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 6.7
[Đại Đường Song Long] Vấn Đỉnh
Đam mỹ
⭐⭐⭐ 5.6
Nguỵ Tấn Hốc Cơm Người
Xuyên việt
⭐⭐⭐⭐ 7.3
[Võ Hiệp Tổng] Đạp Tuyết Hành
Đồng nhân
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Hoa Lê Đường Dịch Trạm
Đồng nhân
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Xạ Điêu Tự Tại
Đồng nhân
⭐⭐⭐ 4.7
Thượng Thần Làm Ruộng Về Sau
Giả tưởng
⭐⭐⭐ 6.2
Chạy Nạn Không Hoảng, Cả Nhà Đại Lão Làm Ruộng Vội
Giả tưởng
Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Muốn Đương Cá Muối
Loại khác
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.8
Tiêu Hán
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Người Người Đều Yêu Mã Văn Tài
Đồng nhân
⭐⭐⭐ 5.6
Ly Chết Yểu
Giả tưởng
⭐⭐⭐ 4.4
Mật Mật Ruộng Linh Tuyền: Trong Núi Hán Sủng Thê Thường Ngày
Nữ sinh
Nương Nương Nàng Không Muốn Lại Nỗ Lực Rồi
Xuyên việt
⭐⭐⭐ 6.1
Phục Quý Đầy Nhà
Giả tưởng
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Chưởng Gia Nương Con
Giả tưởng