Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).
Cập nhật ngày 23/09/2023: Tính năng dịch bằng Bing + Dịch máy kiểu cũ đã mở trở lại. Các bạn bấm vào chỗ [Dịch thô] để xem.

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Vãn Minh - Kha Sơn Mộng
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Vãn Minh
Lịch sử
Minh Mạt, Ta Có Được Vật Tư Vô Hạn - Thập Vạn Phục Đặc Uông Uông Hiệp
⭐⭐⭐ 4.5
Minh Mạt, Ta Có Được Vật Tư Vô Hạn
Lịch sử
Đỉnh Tặc - Tử Thoa Hận
⭐⭐⭐ 5.2
Đỉnh Tặc
Lịch sử
Trở Lại Triều Minh Làm Vương Gia - Nguyệt Quan
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Trở Lại Triều Minh Làm Vương Gia
Lịch sử
Dạ Thiên Tử - Nguyệt Quan
⭐⭐⭐ 4.2
Dạ Thiên Tử
Lịch sử
Cẩm Y Dạ Hành - Nguyệt Quan
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Cẩm Y Dạ Hành
Lịch sử
Nhã Tao - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhã Tao
Lịch sử
Đại Tống Tướng Môn - Thanh Sử Tận Thành Khôi
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Đại Tống Tướng Môn
Lịch sử
Ta Tại Đại Tống Làm Sơn Trại - Bán Viên
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Ta Tại Đại Tống Làm Sơn Trại
Lịch sử
Cấp Cứu Triều Đại Minh - Đại La La
⭐⭐⭐ 6.1
Cấp Cứu Triều Đại Minh
Lịch sử
Cửa Sau Nhà Ta Có Thể Đến Minh Mạt - Số Sa Nhân
⭐⭐⭐ 4.2
Cửa Sau Nhà Ta Có Thể Đến Minh Mạt
Lịch sử
Trẫm - Vương Tử Quân
⭐⭐⭐ 5.2
Trẫm
Lịch sử
Tể Chấp Thiên Hạ - cuslaa
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Tể Chấp Thiên Hạ
Lịch sử
Lão Tử Chính Là Muốn Làm Hoàng Đế - Vũ Thiên Hạ Vũ
⭐⭐⭐ 5.4
Lão Tử Chính Là Muốn Làm Hoàng Đế
Lịch sử
Ta Cùng Ngày Bạo Chúa Làm Bạn - Mộc Doãn Phong
⭐⭐⭐ 5.7
Ta Cùng Ngày Bạo Chúa Làm Bạn
Lịch sử
Chơi Tặc - Đoạt Lộc Hầu
⭐⭐⭐ 6.1
Chơi Tặc
Lịch sử
Đại Minh Yêu Nghiệt - Băng Lâm Thần Hạ
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Đại Minh Yêu Nghiệt
Lịch sử
Trở Lại Triều Minh Làm Bạo Quân - Thiên Hoàng Quý Trụ
⭐⭐⭐ 5.7
Trở Lại Triều Minh Làm Bạo Quân
Lịch sử
Đại Tống Mạnh Nhất Hoàn Khố Tử Đệ - Hôi Đầu Tiểu Bảo 2
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Đại Tống Mạnh Nhất Hoàn Khố Tử Đệ
Lịch sử
Bắc Tống Mạnh Nhất Đại Thiếu Gia - Hôi Đầu Tiểu Bảo 2
⭐⭐⭐ 6.2
Bắc Tống Mạnh Nhất Đại Thiếu Gia
Lịch sử
Trong Lịch Sử Nhất Mạnh Sùng Trinh - Quật Khởi Đích Thạch Đầu
⭐⭐⭐ 6.2
Trong Lịch Sử Nhất Mạnh Sùng Trinh
Lịch sử
Bóp Nguyên - Giải Đích Tâm
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Bóp Nguyên
Lịch sử
Theo Tĩnh Khang Bắt Đầu - Lâu Hạ Thuỷ Như Thiên
Theo Tĩnh Khang Bắt Đầu
Lịch sử
Diệt Tống - Mộc Doãn Phong
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Diệt Tống
Lịch sử
Độc Đoán Đại Minh - Quan Sênh
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Độc Đoán Đại Minh
Lịch sử