Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Ta Có Một Toà Nhà Phiêu Lưu - Ngã Hội Tu Không Điều
⭐⭐⭐ 6.2
Ta Có Một Toà Nhà Phiêu Lưu
Huyền nghi
Kinh Hãi Thiên Đường - Tam Thiên Lưỡng Giác
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Kinh Hãi Thiên Đường
Trò chơi
Phòng Học Tuyệt Vọng - Vong Ký Ly Sầu
⭐⭐⭐ 5
Phòng Học Tuyệt Vọng
Loại khác
Chuế Tế - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Chuế Tế
Lịch sử
Thanh Khách - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Thanh Khách
Lịch sử
Đại Tống Tướng Môn - Thanh Sử Tận Thành Khôi
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Đại Tống Tướng Môn
Lịch sử
Quái Đàm Thần Quái - Vu Cửu
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Quái Đàm Thần Quái
Huyền nghi
Âm Gian Đến Cùng Là Cái Gì - Bôn Phóng Đích Trình Tự Viên
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Âm Gian Đến Cùng Là Cái Gì
Huyền nghi
Hồ Sơ Vực Quỷ - Mặc Lục Thanh Đài
⭐⭐⭐ 5
Hồ Sơ Vực Quỷ
Huyền nghi
Hồ Sơ Dị Văn - Mặc Lục Thanh Đài
⭐⭐⭐ 5.2
Hồ Sơ Dị Văn
Huyền nghi
Quỷ Khư - Phán Ngữ
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Quỷ Khư
Huyền nghi
Nhân Gian Khổ - Giáp Lục Nhất
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Nhân Gian Khổ
Huyền nghi
Buôn Tội - Tam Thiên Lưỡng Giác
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Buôn Tội
Đô thị
Thấp Cách Mạng Duy - Phì Qua
⭐⭐⭐ 6
Thấp Cách Mạng Duy
Huyền nghi
Thám Tử Lừng Danh Tu Luyện Sổ Tay - Phì Qua
⭐⭐⭐ 3.9
Thám Tử Lừng Danh Tu Luyện Sổ Tay
Huyền nghi
Đại Minh Yêu Nghiệt - Băng Lâm Thần Hạ
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Đại Minh Yêu Nghiệt
Lịch sử
Đại Tống Mạnh Nhất Hoàn Khố Tử Đệ - Hôi Đầu Tiểu Bảo 2
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Đại Tống Mạnh Nhất Hoàn Khố Tử Đệ
Lịch sử
Độc Đoán Đại Minh - Quan Sênh
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Độc Đoán Đại Minh
Lịch sử
Tử Dương - Phong Ngự Cửu Thu
⭐⭐ 2.7
Tử Dương
Huyền nghi
Kỹ Sư Minh Mạt - Mễ Nhưỡng
⭐⭐⭐ 6.1
Kỹ Sư Minh Mạt
Lịch sử
Mang Theo Kho Hàng Đến Đại Minh - Địch Ba Lạp Tước Sĩ
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Mang Theo Kho Hàng Đến Đại Minh
Lịch sử
Hàn Môn Quật Khởi - Chu Lang Tài Tận
⭐⭐⭐ 3.8
Hàn Môn Quật Khởi
Lịch sử
Dạ Hành Quan Linh - Khán Môn Cẩu
⭐⭐⭐ 5.6
Dạ Hành Quan Linh
Huyền nghi
Tiểu Thuyết Quỷ Bí - Đàn Chỉ Nhất Tiếu Gian
⭐⭐⭐ 5.1
Tiểu Thuyết Quỷ Bí
Huyền nghi
Dân Điều Dị Văn Cục Gắng Ghi Truyền - Nhi Đông Thuỷ Thọ
⭐⭐⭐ 5.4
Dân Điều Dị Văn Cục Gắng Ghi Truyền
Huyền nghi