Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp - Vinh Tiểu Vinh
⭐⭐⭐ 4.1
Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp
Kỳ huyễn
Những Lời Bí Ẩn - Lạc Cầm Hải
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Những Lời Bí Ẩn
Kỳ huyễn
Thiên Khiển Chi Tâm - Kinh Kha Thủ
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Thiên Khiển Chi Tâm
Kỳ huyễn
Bàn Long - Ngã Cật Tây Hồng Thị
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Bàn Long
Kỳ huyễn
Kiếm Cùng Ma Pháp Cùng Xe Taxi - Sách Tư
⭐⭐⭐ 5.5
Kiếm Cùng Ma Pháp Cùng Xe Taxi
Kỳ huyễn
Ý Chí Của Nữ Vương - Phong Tuỳ Lưu Vân
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Ý Chí Của Nữ Vương
Kỳ huyễn
Ánh Trăng Đỏ Tươi - Cái Cung Xuất Mộng
⭐⭐⭐⭐ 7
Ánh Trăng Đỏ Tươi
Kỳ huyễn
Tinh Kỳ Tà Thần - Sở Bạch
⭐⭐⭐ 5.9
Tinh Kỳ Tà Thần
Kỳ huyễn
Vương Quốc Huyết Mạch - Vô Chủ Chi Kiếm
⭐⭐⭐ 4.8
Vương Quốc Huyết Mạch
Kỳ huyễn
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép - Doãn Tử Điện
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép
Kỳ huyễn
Võ Sĩ Lật Mặt - Khiêu Vũ
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Võ Sĩ Lật Mặt
Kỳ huyễn
Vu Giới Thuật Sĩ - Văn Sao Công
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Vu Giới Thuật Sĩ
Kỳ huyễn
Lực Lượng Menethil - Tín Ngưỡng Tức Chính Nghĩa
⭐⭐⭐ 4.3
Lực Lượng Menethil
Kỳ huyễn
Thuế Máu - Đại Qua Hùng
⭐⭐⭐ 3.8
Thuế Máu
Kỳ huyễn
Xuyên Qua Druid - Thuyết Mộng Giả
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Xuyên Qua Druid
Kỳ huyễn
Ma Thú Của Ta Không Thích Hợp - Bạo Tẩu Khả Đạt Áp
⭐⭐⭐ 4.6
Ma Thú Của Ta Không Thích Hợp
Kỳ huyễn
Goblin Thương Đoàn Tại Hành Động - Hắc Đăng Hạ Hoả
Goblin Thương Đoàn Tại Hành Động
Kỳ huyễn
Thánh Thập Tự - Thiên Thính
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Thánh Thập Tự
Kỳ huyễn
Học Viện Cách Lan Tự Nhiên Khoa - Nhất Hành Bạch Lộ Thượng Thanh Thiên
⭐⭐⭐ 4.5
Học Viện Cách Lan Tự Nhiên Khoa
Kỳ huyễn
Thế Giới Phù Thủy Quỷ Dị - Thập Viên
⭐⭐⭐ 4.6
Thế Giới Phù Thủy Quỷ Dị
Kỳ huyễn
Dị Giới: Luyện Ma Thuật Sĩ - Tây Bối Miêu
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Dị Giới: Luyện Ma Thuật Sĩ
Kỳ huyễn
Âm Dương Phệ Thiên - Mạc Thạch Đầu Quá Hà
⭐⭐⭐ 5.9
Âm Dương Phệ Thiên
Kỳ huyễn
Lấy Kỷ Niên Ma Pháp - Sách Tư
⭐⭐⭐ 5.9
Lấy Kỷ Niên Ma Pháp
Kỳ huyễn
Vĩnh Tự Chi Lân - Nhất Bàn Dã Hành
⭐⭐⭐ 5.5
Vĩnh Tự Chi Lân
Kỳ huyễn
Thế Giới Khác Của Ác Thần Sinh Tồn Sổ Tay - Tam Trảo Viêm Ngấn
⭐⭐⭐ 5.2
Thế Giới Khác Của Ác Thần Sinh Tồn Sổ Tay
Kỳ huyễn