⭐⭐⭐ 6.1
Tu Chân Bốn Vạn Năm
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Bắt Cóc Toàn Nhân Loại
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Dị Thường Sinh Vật Kiến Văn Lục
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Bản Giao Hưởng Tiến Hoá 4.6 Tỷ Năm
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Trò Chơi Chủ Thần Của Ta
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.9
Phong Thần Diễn Nghĩa
Loại khác
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.9
Bức Xạ
Loại khác
⭐⭐⭐ 4.6
Xuyên Nhanh Công Lược: Hắc Hoá BOSS, Cực Hạn Sủng
Loại khác
⭐⭐⭐ 6.2
Ta Xuyên Nhanh Chỉ Muốn Làm Ruộng
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Đại Xuyên Việt Thế Giới Ảo Tưởng
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Thợ Săn Cấp Tinh Cầu
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 4.7
Vô Hạn Chi Bắt Quỷ
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.4
Chúng Chúa Tể Hồn
Loại khác
⭐⭐⭐ 4.3
Đạp Sao
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5
Luân Hồi Lạc Viên
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6
Xuyên Nhanh Đạo Tiêu Dao
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Đế Quốc Hi Linh
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Thanh Kiếm Lê Minh
Khoa viễn
⭐⭐ 2.8
Biến Thân Hoa Khôi Trường Cực Phẩm
Loại khác
⭐⭐⭐ 4.9
Biến Thân Nữ Thần Tuyệt Sắc
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Tập Câu Chuyện Khủng Bố Bá Phù
Loại khác
⭐⭐⭐ 4
Vui Nghĩ Thế Giới
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Bắt Đầu Từ Ubume
Khoa viễn