Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).
Cập nhật ngày 23/09/2023: Tính năng dịch bằng Bing + Dịch máy kiểu cũ đã mở trở lại. Các bạn bấm vào chỗ [Dịch thô] để xem.

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Vạn Giới Viên Mộng Sư - Miên Y Vệ
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Vạn Giới Viên Mộng Sư
Khoa viễn
Thôn Phệ Tinh Không Đánh Dấu Ba Vạn Năm - Hỉ Ái Cật Hoàng Qua
Thôn Phệ Tinh Không Đánh Dấu Ba Vạn Năm
Khoa viễn
Thánh Mẫu Mạt Thế Hệ Thống - Thỉnh Khiếu Ngã Sơn Đại Vương
⭐⭐⭐ 4.9
Thánh Mẫu Mạt Thế Hệ Thống
Ngôn tình
Ta Ở Mạt Thế Có Căn Hộ - Thần Tinh LL
⭐⭐⭐ 5.3
Ta Ở Mạt Thế Có Căn Hộ
Khoa viễn
Gấm Tứ Xuyên Người Ta - Thung Thung
Gấm Tứ Xuyên Người Ta
Loại khác
Tìm Kiếm Hạm Nương Đi Lạc - Hải Để Dung Nham
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Tìm Kiếm Hạm Nương Đi Lạc
Trạch văn
Dị Thường Sinh Vật Kiến Văn Lục - Viễn Đồng
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Dị Thường Sinh Vật Kiến Văn Lục
Khoa viễn
Long Thành - Phương Tưởng
⭐⭐⭐ 6
Long Thành
Khoa viễn
Chiến Xa Hạng Nặng Ở Mạt Thế - Bạch Vũ Hàm
⭐⭐⭐ 6.2
Chiến Xa Hạng Nặng Ở Mạt Thế
Khoa viễn
Nước Tí Hon Của Ta - Thanh Sam Tiểu Bạch
⭐⭐⭐ 5.8
Nước Tí Hon Của Ta
Khoa viễn
Hải Dương Sao - charlesp
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Hải Dương Sao
Khoa viễn
Người Tìm Đạo Ban Sơ - Quất Tử Bá Tước
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Người Tìm Đạo Ban Sơ
Khoa viễn
Âm Gian Đến Cùng Là Cái Gì - Bôn Phóng Đích Trình Tự Viên
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Âm Gian Đến Cùng Là Cái Gì
Huyền nghi
Thiên Linh Địa Bảo - Vũ Mã Trường Thương
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Thiên Linh Địa Bảo
Huyền nghi
Một Ngày Của Ta Có 48 Giờ - Tiểu Ngai Chiêu
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Một Ngày Của Ta Có 48 Giờ
Khoa viễn
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người - Náo Náo Bất Ái Náo
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người
Đô thị
Hai Công Nhân Bốc Vác Giới - Thạch Văn
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Hai Công Nhân Bốc Vác Giới
Khoa viễn
Tu Chân Bốn Vạn Năm - Ngoạ Ngưu Chân Nhân
⭐⭐⭐ 6.1
Tu Chân Bốn Vạn Năm
Khoa viễn
Nhân Loại Thu Nhỏ Lại 100 Lần - Quái Đăng
⭐⭐⭐ 5.9
Nhân Loại Thu Nhỏ Lại 100 Lần
Khoa viễn
Mạt Thế Quán Nhỏ - Tần Thiện Quan
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Mạt Thế Quán Nhỏ
Khoa viễn
Ta Biến Thành Một Con Hùng Sư - Yêu Yêu Miêu
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Ta Biến Thành Một Con Hùng Sư
Khoa viễn
Dạo Chơi Ở Thế Giới Phim Ảnh - Bất Thị Mã Lý Áo
⭐⭐⭐ 5.1
Dạo Chơi Ở Thế Giới Phim Ảnh
Khoa viễn
Theo Comic Mỹ Bắt Đầu Báo Đáp Tổ Quốc - Tam Thập Như Cái
⭐⭐⭐ 4.3
Theo Comic Mỹ Bắt Đầu Báo Đáp Tổ Quốc
Khoa viễn
Nương Tử Nhà Ta Đã Hắc Hoá - Đoàn Tử 123
Nương Tử Nhà Ta Đã Hắc Hoá
Giả tưởng
Theo Hồng Nguyệt Bắt Đầu - Hắc Sơn Lão Quỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Theo Hồng Nguyệt Bắt Đầu
Khoa viễn