⭐⭐⭐⭐ 8.6
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người
Đô thị
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.9
Đại Đường Song Long Truyện
Võ hiệp
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Tầm Tần Ký
Huyền ảo
Phúc Vũ Phiên Vân
Võ hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7.1
[Phim Ảnh Tổng] Cùng Ngươi Hẹn Sai Điểm Cuối
Đồng nhân
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Nhật Nguyệt Nhô Lên Cao
Giả tưởng
[Cổ Hoặc Tử] Dạo Chơi Ký
Đồng nhân
⭐⭐⭐ 5.1
Lãng Tử Liên Sao
Võ hiệp
⭐⭐⭐ 5.5
Chuyện Xưa Hương Giang
Đồng nhân
⭐⭐⭐ 5.1
Vòng Sáng Thiên Địa
Võ hiệp
⭐⭐⭐ 5.3
Truyền Thuyết Biên Hoang
Võ hiệp
[Xuyên Nhanh] Tô Ánh Tú Thành Đường Thần
Đồng nhân
[Tổng Hiệu Cầm Đồ Số Tám] Bất Bình Đẳng Khế Ước
Đồng nhân
⭐⭐⭐ 4.5
[Tổng Quỳnh Dao] Run Rẩy Nha, Tiểu Tam!
Đồng nhân
Có Được Ta Của Năng Lực Sông Phú, Thế Nào Theo Quật Dân Thường Nghịch Tập
Đồng nhân
Tốt Thí Ngóc Đầu Trở Lại
Đồng nhân
⭐⭐⭐ 4.6
[Cảng Tổng] Mộng Hồi TVB
Đồng nhân
⭐⭐⭐⭐ 6.8
[Tổng] Hiệu Cầm Đồ Số Tám.
Đồng nhân
⭐⭐⭐ 4.2
[Rõ Xuyên Tổng Quỳnh Dao] Y Ngươi Mê
Đồng nhân
Tình Yêu Shōwa [Giới Giải Trí Ngày Vui]
Đồng nhân
Phản Diện [Phim Ảnh Tổng] Ngươi Tốt
Đồng nhân
⭐⭐⭐ 4.4
(Phim Ảnh Tổng) Can Thiệp Can Thiệp
Đồng nhân
⭐⭐⭐ 4.4
Một Loại Đời Người Khác
Đồng nhân
Phản Diện Nhiều Tuyệt Sắc
Đồng nhân
[Trọng Án Lửa Giận] Cắn Giận, Hoặc Người Dập Tắt Lửa.
Đồng nhân