Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).
Cập nhật ngày 23/09/2023: Tính năng dịch bằng Bing + Dịch máy kiểu cũ đã mở trở lại. Các bạn bấm vào chỗ [Dịch thô] để xem.

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người - Náo Náo Bất Ái Náo
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người
Đô thị
Tầm Tần Ký - Huỳnh Dịch
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Tầm Tần Ký
Huyền ảo
Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dịch
Phúc Vũ Phiên Vân
Võ hiệp
Thiên Địa Minh Hoàn - Huỳnh Dịch
⭐⭐⭐ 5.4
Thiên Địa Minh Hoàn
Võ hiệp
Lãng Tử Liên Sao - Huỳnh Dịch
⭐⭐⭐ 5.5
Lãng Tử Liên Sao
Võ hiệp
Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ - Huỳnh Dịch
⭐⭐⭐ 5.6
Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ
Võ hiệp
Nhật Nguyệt Nhô Lên Cao - Huỳnh Dịch
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Nhật Nguyệt Nhô Lên Cao
Giả tưởng
Đại Đường Song Long Truyện - Huỳnh Dịch
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.9
Đại Đường Song Long Truyện
Võ hiệp
Dục Vọng Cầu Sinh - Mộ Phong Bối
⭐⭐⭐ 5.9
Dục Vọng Cầu Sinh
Đồng nhân
[Tổng] Hiệu Cầm Đồ Số Tám. - Tích Ngã Vãn Hĩ
⭐⭐⭐ 6.2
[Tổng] Hiệu Cầm Đồ Số Tám.
Đồng nhân
[Cảng Tổng] Mộng Hồi TVB - Mộ Phong Bối
⭐⭐⭐ 5.9
[Cảng Tổng] Mộng Hồi TVB
Đồng nhân
Truyền Thuyết Biên Hoang - Huỳnh Dịch
⭐⭐⭐ 5.2
Truyền Thuyết Biên Hoang
Võ hiệp
Rừng Người Trò Chơi [Tổng] Thanh - Phong Ngôn Thanh
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Rừng Người Trò Chơi [Tổng] Thanh
Đồng nhân
[Phim Ảnh Tổng] Cùng Ngươi Hẹn Sai Điểm Cuối - Xán Nguyệt Điệp Tâm
⭐⭐⭐⭐ 6.6
[Phim Ảnh Tổng] Cùng Ngươi Hẹn Sai Điểm Cuối
Đồng nhân
[Cổ Hoặc Tử] Dạo Chơi Ký - Sinh Khương Bất Cú Lạt
[Cổ Hoặc Tử] Dạo Chơi Ký
Đồng nhân
Chuyện Xưa Hương Giang - Xán Nguyệt Điệp Tâm
⭐⭐⭐ 5.2
Chuyện Xưa Hương Giang
Đồng nhân
[Xuyên Nhanh] Tô Ánh Tú Thành Đường Thần - Chử Du
[Xuyên Nhanh] Tô Ánh Tú Thành Đường Thần
Đồng nhân
[Tổng Hiệu Cầm Đồ Số Tám] Bất Bình Đẳng Khế Ước - Vân Thích
[Tổng Hiệu Cầm Đồ Số Tám] Bất Bình Đẳng Khế Ước
Đồng nhân
[Tổng Quỳnh Dao] Run Rẩy Nha, Tiểu Tam! - Huyền Ca Nhã Ý
[Tổng Quỳnh Dao] Run Rẩy Nha, Tiểu Tam!
Đồng nhân
Có Được Ta Của Năng Lực Sông Phú, Thế Nào Theo Quật Dân Thường Nghịch Tập - Tập Thiên Thư Trùng
Có Được Ta Của Năng Lực Sông Phú, Thế Nào Theo Quật Dân Thường Nghịch Tập
Đồng nhân
Tốt Thí Ngóc Đầu Trở Lại - Dưỡng Tâm Điện
Tốt Thí Ngóc Đầu Trở Lại
Đồng nhân
[Rõ Xuyên Tổng Quỳnh Dao] Y Ngươi Mê - Cảm Mạo Dược
[Rõ Xuyên Tổng Quỳnh Dao] Y Ngươi Mê
Đồng nhân
Tình Yêu Shōwa [Giới Giải Trí Ngày Vui] - iamLinya
Tình Yêu Shōwa [Giới Giải Trí Ngày Vui]
Đồng nhân
Phản Diện [Phim Ảnh Tổng] Ngươi Tốt - Dư Nhu
Phản Diện [Phim Ảnh Tổng] Ngươi Tốt
Đồng nhân
(Phim Ảnh Tổng) Can Thiệp Can Thiệp - Thần Thao Thang Viên
(Phim Ảnh Tổng) Can Thiệp Can Thiệp
Đồng nhân