Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).
Cập nhật ngày 23/09/2023: Tính năng dịch bằng Bing + Dịch máy kiểu cũ đã mở trở lại. Các bạn bấm vào chỗ [Dịch thô] để xem.

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Lão Bà Của Ta Là Đại BOSS - Trung Nhị Thiếu Niên Phu Thiển
⭐⭐⭐ 4.8
Lão Bà Của Ta Là Đại BOSS
Trò chơi
Kinh Hãi Thiên Đường - Tam Thiên Lưỡng Giác
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Kinh Hãi Thiên Đường
Trò chơi
Trụ Ita - Phi Viêm
⭐⭐⭐ 6.1
Trụ Ita
Trò chơi
Trò Chơi Của Cây Thế Giới - Lạc Băng
⭐⭐⭐ 5.9
Trò Chơi Của Cây Thế Giới
Trạch văn
Trùng Sinh: Tặc Hành Thiên Hạ - Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Trùng Sinh: Tặc Hành Thiên Hạ
Trò chơi
Anh Hùng Trò Chơi Tam Quốc Truyền Thuyết - Xuyên Qua Hồng Trần
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Anh Hùng Trò Chơi Tam Quốc Truyền Thuyết
Trò chơi
Ta Có Thể Chiết Lọc Độ Thuần Thục - Vân Đông Lưu
⭐⭐⭐ 5.2
Ta Có Thể Chiết Lọc Độ Thuần Thục
Trò chơi
Mạt Thế: Hai Thiên Vương Giới - Mạt Thế Ngũ Bách Ác Nhân
⭐⭐⭐ 5.5
Mạt Thế: Hai Thiên Vương Giới
Trò chơi
Võ Hiệp Game Online: Bắt Đầu Đạt Được Bắc Minh Thần Công - Ngã Tưởng Hạ Hải
Võ Hiệp Game Online: Bắt Đầu Đạt Được Bắc Minh Thần Công
Trò chơi
Game Online: Tà Long Nghịch Thiên - Hoả Tinh Dẫn Lực
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Game Online: Tà Long Nghịch Thiên
Trò chơi
Game Online: Ta Là Nhà Võ Học - Thiết Ngưu Tiên
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Game Online: Ta Là Nhà Võ Học
Trò chơi
Game Online: Cận Chiến Pháp Sư - Hồ Điệp Lam
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Game Online: Cận Chiến Pháp Sư
Trò chơi
Đàm Tiếu Giang Hồ - Bạch Thanh Y
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Đàm Tiếu Giang Hồ
Trò chơi
Luân Hồi Đại Kiếp Chủ - Văn Sao Công
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Luân Hồi Đại Kiếp Chủ
Trò chơi
Lồng Giam Ác Ma - Đồi Phế Long
⭐⭐⭐⭐ 7
Lồng Giam Ác Ma
Trò chơi
Game Online: Truyền Thuyết Tu La - Hoả Tinh Dẫn Lực
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Game Online: Truyền Thuyết Tu La
Trò chơi
Cao Thủ Tịch Mịch - Lan Đế Mị Thần
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Cao Thủ Tịch Mịch
Trò chơi
Ta Mới Không Cần Galgame - Xích Gian Huỳnh Hoả
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Ta Mới Không Cần Galgame
Trạch văn
Game Online: Kim Cương Bất Hoại - Thiết Ngưu Tiên
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Game Online: Kim Cương Bất Hoại
Trò chơi
Bắt Đầu Từ Không - Lôi Vân Phong Bạo
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Bắt Đầu Từ Không
Trò chơi
Siêu Cấp Lớn Hàng Hải - Hà Tả
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Siêu Cấp Lớn Hàng Hải
Trò chơi
Lưới Săn - Hà Tả
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Lưới Săn
Trò chơi
Song Kiếm - Hà Tả
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Song Kiếm
Trò chơi
Ta Thực Không Phải NPC - Thiên Mệnh Vương Hầu
⭐⭐⭐ 4.8
Ta Thực Không Phải NPC
Trò chơi
Giới Nữ Oa - Ngạo Vô Thường
⭐⭐⭐⭐ 7
Giới Nữ Oa
Trò chơi