Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Chào Buổi Sáng! Người Làm Công Tam Quốc
Xuyên việt
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Sinh Hoạt Khoa Cử Cổ Đại Của Kẻ Làm Nông
Giả tưởng
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Một Trùng Sinh Chiêu Đễ
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Ta Kêu Đại Chuỳ Vương
Đồng nhân
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Phá Trận Giới Giải Trí Đường
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Thoa Mà Miện
Giả tưởng
⭐⭐⭐ 4.5
Thôn Nam Sơn Làm Giàu Thường Ngày
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 7.7
[Initial D] Takumi Là Cái Vạn Người Mê
Đam mỹ
Ta Ưa Thích Ngươi Lúc Ta Không Đỏ
Đam mỹ
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Chệch Đường Ray
Ngôn tình
[Võ Hiệp Tổng] Trị Bệnh Cứu Người Dương Đại Phu
Đồng nhân
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Ngài Là Hoàn Toàn Nằm Bất Bình Đúng Không
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Đi Ta Phấn Đấu Tuyến Tổng Tại Chế Tạo Tu La Trường
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Lớn Lên Dễ Coi Không Cho Phép Làm Ruộng
Trạch văn
Thiếu Niên Mặt Kẻ Ác [JoJo] Muốn Làm Cái Người Tốt
Đam mỹ
⭐⭐⭐ 4.3
Người Thừa Kế [Cao Thủ Toàn Chức]
Đồng nhân
Lực Lượng Của Uchiha
Đam mỹ
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Nữ Chính Cảm Thấy Phiền Chán Với Này
Ngôn tình
Nghe Nói Ta Từng Là Cái Đại Nhân Vật
Đam mỹ
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Hồi Đến Quá Khứ Đến Yêu Đương
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Yêu Đương Bản Sao Đều Là Đồng Học
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Bảy Lẻ Đường Mây Xanh Niên Đại
Ngôn tình
⭐⭐⭐ 6
Trùng Sinh Bảy Lẻ Nông Gia Niên Đại Nữ
Ngôn tình
Đại Tướng Quân Dỡ Giáp Khảo Khoa Cử
Giả tưởng
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Nam Trang Khoa Cử Đại Lão
Giả tưởng