Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Bắc ******* Bài Hát - Thất Danh
Bắc ******* Bài Hát
Huyền nghi
Chào Buổi Sáng! Người Làm Công Tam Quốc - Hao Lý Mang Mang
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Chào Buổi Sáng! Người Làm Công Tam Quốc
Xuyên việt
Ta Dựa Hệ Thống Sủng Phi Đương Quốc Sư Của Tần Thuỷ Hoàng - Bạch Sắc Đích Mộc
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Ta Dựa Hệ Thống Sủng Phi Đương Quốc Sư Của Tần Thuỷ Hoàng
Đồng nhân
Xuất Khẩu Thành Thật - Bạch Sắc Đích Mộc
Xuất Khẩu Thành Thật
Đồng nhân
[Kiêu Hãnh Và Định Kiến] Tiên Sinh Bentley Đáng Yêu - Phóng Cáp Tử
[Kiêu Hãnh Và Định Kiến] Tiên Sinh Bentley Đáng Yêu
Đam mỹ
Động Chân - Bắc Minh Phượng Hề
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Động Chân
Tiên hiệp
Thám Hư Lăng - Quân Sola
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Thám Hư Lăng
Xuyên việt
Ngoài Ý Muốn Kiêu Hãnh Và Định Kiến - Ngư Truy
Ngoài Ý Muốn Kiêu Hãnh Và Định Kiến
Đồng nhân
[Danh Tác Tổng] Tác Gia Nữ - Ngư Truy
⭐⭐⭐ 5.6
[Danh Tác Tổng] Tác Gia Nữ
Đồng nhân
Cẩm Y Vệ - Phi Thiên Dạ Tường
Cẩm Y Vệ
Đam mỹ
Xuyên Thành Tô Bồi Thịnh Rồi - Nhất Độ Thanh Hà
⭐⭐⭐ 5.9
Xuyên Thành Tô Bồi Thịnh Rồi
Đam mỹ
Mỹ Nhân Đao - Bút Danh Dĩ Bị Chú Sách Liễu A
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Mỹ Nhân Đao
Tiên hiệp
Quan Hệ Hộ Cẩm Y Vệ - Phong Vũ Lưu Ly
⭐⭐⭐ 5.9
Quan Hệ Hộ Cẩm Y Vệ
Xuyên việt
Vu Sơn Truyện - Phù Lan
Vu Sơn Truyện
Võ hiệp
Thanh Xuyên Thường Ngày - Đa Mộc Mộc Đa
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Thanh Xuyên Thường Ngày
Xuyên việt
Cát Đại Tống Hồi Ức Lục Bà Chủ Siêu Thị Mã Của Ngươi - Vĩ Ngư
Cát Đại Tống Hồi Ức Lục Bà Chủ Siêu Thị Mã Của Ngươi
Đồng nhân
Loạn Thế Nữ Hoàng - Triệu Mân
⭐⭐⭐ 5.9
Loạn Thế Nữ Hoàng
Xuyên việt
Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên - Mặc Tây Kha
⭐⭐⭐ 5.9
Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên
Đam mỹ
Mộng Cổ Xuyên Kim - Nhất Lộ Phương Phi
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Mộng Cổ Xuyên Kim
Xuyên việt
Máy Mô Phỏng Nhân Vật Âm Gian - Ngọc Thực Cẩm Y
⭐⭐⭐ 5.9
Máy Mô Phỏng Nhân Vật Âm Gian
Đồng nhân
Phương Đầu Bếp - Nhĩ Nhã
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Phương Đầu Bếp
Xuyên việt
Hoàng Hậu Làm Khó - Ngã Tưởng Cật Nhục
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Hoàng Hậu Làm Khó
Đồng nhân
Xuyên Qua Khuyển Dạ Xoa - Đa Mộc Mộc Đa
⭐⭐⭐ 6.1
Xuyên Qua Khuyển Dạ Xoa
Đồng nhân
Phản Diện Hắn Quá Đáng Âm Dương Quái Khí - Tòng Nam Nhi Sinh
⭐⭐⭐ 5.2
Phản Diện Hắn Quá Đáng Âm Dương Quái Khí
Tiên hiệp
Mỹ Nhân Đồ - Nhất Khanh Khanh Vạn Niên
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Mỹ Nhân Đồ
Xuyên việt