⭐⭐⭐⭐ 7.6
Chúc Cô Nương Hôm Nay Rớt Hố Không Có
Giả tưởng
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Bách Thảo Ký Năm
Xuyên việt
⭐⭐⭐⭐ 8.7
[Tổng Anh Mỹ] Kế Thừa Ta Của Trang Viên Wayne
Đồng nhân
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Lớn Lên Dễ Coi Không Cho Phép Làm Ruộng
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Vạn Tượng Sâm La
Đồng nhân
Lily Bắt Không Đến Tư
Ngôn tình
Tốt Nhất Tạm Thời Diễn Viên
Huyền nghi
Xuyên Qua Trở Thành Tiga Nhân Gian Thể Tại Thế Giới Ultra-man
Đồng nhân
⭐⭐⭐ 5.6
[Tổng Anh Mỹ] Siêu Anh Áo Lót Gặp Được Về Sau Bản Tôn
Đồng nhân
[Tam Quốc] Tào Tháo Nữ
Đồng nhân
⭐⭐⭐ 5.5
Tiệm Nguyện Vọng Giả Mạo
Ngôn tình
⭐⭐⭐ 4.6
Tại Tìm Đường Chết Trẫm Trên Đường Phi Nước Đại
Giả tưởng
[Tổng Anh Mỹ] Chúng Ta Thực Là Ma Pháp Thiếu Nữ
Đồng nhân
[Tổng Anh Mỹ] Áo Lót Hôm Nay Mặc Tốt Rồi À
Đồng nhân
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Ta Cùng Ta Bản Thân Khoá Rồi
Ngôn tình
[Tổng Anh Mỹ] Não Bổ Đế Trợ Ta Cùng Các Áo Lót Leo Lên Đời Người Đỉnh Phong
Đồng nhân
⭐⭐⭐⭐ 8
[Hải Tặc] Ta Tại Marineford Đương Gián Điệp
Đồng nhân
Hệ Thống [Võ Hiệp Tổng] Tổng Muốn Nhường Ta Trở Thành Võ Lâm Đỉnh Lưu
Đồng nhân
Ta Trở Thành Điều Tra Viên Cổ Những Năm Kia
Huyền nghi
⭐⭐⭐ 4.3
Đã Thấy Mây, Hồ Không Về
Xuyên việt
⭐⭐⭐ 4.6
Gian Thần Cùng Quyền Phi
Xuyên việt
⭐⭐⭐ 4.6
Ta Vì Thịt Cá
Giả tưởng
⭐⭐⭐ 4.7
Chết Yểu Tình Vị Kính
Giả tưởng
⭐⭐⭐ 4.8
Văn Hào Đều Là Áo Lót Của Ta
Đam mỹ
⭐⭐⭐ 4.6
Xuyên Qua: Bảy Hiệp Năm Nghĩa
Đồng nhân