Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Đấu Phá Thương Khung - Thiên Tàm Thổ Đậu
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Đấu Phá Thương Khung
Huyền ảo
Đạo Duyên Phù Đồ - Yên Vũ Giang Nam
⭐⭐⭐ 5.6
Đạo Duyên Phù Đồ
Huyền ảo
Giải Trí Xuân Thu - Cơ Xoa
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Giải Trí Xuân Thu
Tiên hiệp
Triệu Hoán Ác Mộng - Cổn Khai
⭐⭐⭐ 6.1
Triệu Hoán Ác Mộng
Huyền ảo
Phong Lưu Nữ Nhi Quốc - Cửu Nguyệt Hàn Phong
⭐⭐⭐ 5.3
Phong Lưu Nữ Nhi Quốc
Phi sắc
Công Pháp Sửa Chữa Khí - Bất Tử Ngộ Không
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Công Pháp Sửa Chữa Khí
Huyền ảo
Đường Dần Tại Thế Giới Khác - Lục Đạo
⭐⭐⭐ 5.8
Đường Dần Tại Thế Giới Khác
Kỳ huyễn
Dị Thế Ma Hoàng - Thiên Đường Bất Tịch Mịch
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Dị Thế Ma Hoàng
Huyền ảo
Thiên Xu - Từ Công Tử Thắng Trị
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Thiên Xu
Huyền ảo
Dị Giới Thú Y - Du Tạc Bao Tử
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Dị Giới Thú Y
Huyền ảo
Văn Minh Thần Cấp - Ngạo Vô Thường
⭐⭐⭐ 4.5
Văn Minh Thần Cấp
Huyền ảo
Tuyệt Thế Tiểu Vương Gia - Nhất Hành Thập Mục
⭐⭐⭐ 5
Tuyệt Thế Tiểu Vương Gia
Huyền ảo
Triệu Hoán Vạn Tuế - Hà Phi Song Giáp
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Triệu Hoán Vạn Tuế
Kỳ huyễn
Dị Thế Tà Quân - Phong Lăng Thiên Hạ
⭐⭐⭐ 5.2
Dị Thế Tà Quân
Huyền ảo
Đường Môn Cao Thủ Tại Dị Giới - Mạc Mặc
⭐⭐⭐ 6.1
Đường Môn Cao Thủ Tại Dị Giới
Huyền ảo
Dị Giới Mị Ảnh Tiêu Dao - Thuần Tình Tê Lợi Ca
⭐⭐⭐ 6.2
Dị Giới Mị Ảnh Tiêu Dao
Giả tưởng
U Ám Chúa Tể - Tây Bối Miêu
⭐⭐⭐⭐ 7
U Ám Chúa Tể
Trò chơi
Vòng Bạch Ngân - Bi Kịch Sơn Bá Tước
⭐⭐⭐ 5.3
Vòng Bạch Ngân
Huyền ảo
Toà Thành Tội Ác - Yên Vũ Giang Nam
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Toà Thành Tội Ác
Huyền ảo
Mịch Tiên Lộ - Hà Bất Ngữ
⭐⭐⭐ 6.2
Mịch Tiên Lộ
Tiên hiệp
Chúa Tể Quỷ Bí - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Chúa Tể Quỷ Bí
Huyền ảo
Đế Quốc Chưa Bao Giờ Thần Thánh Thế - Ai U Uy
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Đế Quốc Chưa Bao Giờ Thần Thánh Thế
Kỳ huyễn
Thế Giới Vu Sư - Cổn Khai
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Thế Giới Vu Sư
Huyền ảo
Chiến Hoàng - Ngạo Thiên Vô Ngấn
⭐⭐⭐ 4.8
Chiến Hoàng
Kỳ huyễn
Ác Ma Pháp Tắc - Khiêu Vũ
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Ác Ma Pháp Tắc
Huyền ảo