Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐ 6
Ảo Ảnh Trong Mơ
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 8
Ma Võ Sĩ
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 5.3
Bánh Xe Thời Gian, Bánh Xe Vận Mệnh
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.5
Nhà Trọ Yêu Quái
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.4
Trong Mộng Khuê Xuân Người
Loại khác
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Ma Trộm
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Trường Dạ Dư Hoả
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Học Đồ Ma Pháp
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Thần Toạ Áo Thuật
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Một Đời Đại Hiệp
Võ hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Ưa Thích Trêu Cợt Hayama Đồng Học Của Hậu Bối
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6.1
Cuối Cùng Boss Đến Từ Sau Hai Mươi Năm
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.4
108 Loại Của Yukinoshita Công Lược Phương Pháp
Loại khác
⭐⭐⭐ 5.8
Có Thể Đọc Lưu Trữ Liền Tìm Đường Chết Công Lược
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.8
Thái Thái, Ngươi Khát Vọng Lực Lượng À
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.6
Thiếu Nữ, Hướng Tà Thần Mượn Tiền, Là Vực Sâu Ah
Trạch văn
Ta Thanh Xuân Yêu Đương Câu Chuyện Có Điểm Hỗn Loạn
Đồng nhân
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Nhà Tư Bản Hợp Cách Nên Bóc Lột Quái Dị
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Chúng Ta Nhân Loại Thật Là Quá Tuyệt Rùi!
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.6
Loạn Thế Sách
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Kinh Sợ Vui Đùa
Huyền nghi
⭐⭐⭐ 6.2
Trụ Ita
Trò chơi
⭐⭐⭐ 5.9
Người Chơi Quái Đàm
Đô thị
Sổ Tay Công Lược Dạy Dỗ Nữ Thần
Phi sắc