Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Đại Văn Hào Vú Em - Nhục Đô Đốc
⭐⭐⭐ 4.9
Đại Văn Hào Vú Em
Đô thị
Người Chơi Xuyên Đến Star Rail - Tạp Ân
Người Chơi Xuyên Đến Star Rail
Trò chơi
Tỷ Tỷ Yêu Ta - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Tỷ Tỷ Yêu Ta
Đô thị
Ta Cùng Hoa Khôi Trường Không Tốt Hẹn Gặp - Đát Đát Sảo Sảo
Ta Cùng Hoa Khôi Trường Không Tốt Hẹn Gặp
Loại khác
Môn Đồ - Ngưu Bút
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Môn Đồ
Loại khác
Tình Thánh Trong Mơ - Ngưu Bút
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Tình Thánh Trong Mơ
Ngôn tình
Hải Tặc: Danh Sư Khải Nhiều, Tại Tuyến Dạy Học - Mê Lộ Cáp
⭐⭐⭐ 5.8
Hải Tặc: Danh Sư Khải Nhiều, Tại Tuyến Dạy Học
Trạch văn
Hikigaya Hachiman Không Muốn Đương Chúa Cứu Thế - Quần Ngọc Sơn Đầu Kiến
⭐⭐⭐ 4.5
Hikigaya Hachiman Không Muốn Đương Chúa Cứu Thế
Trạch văn
Ta Không Nghĩ Cùng Ngươi Cùng Nơi Trùng Sinh - Phi Điểu Ấn
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Ta Không Nghĩ Cùng Ngươi Cùng Nơi Trùng Sinh
Vườn trường
Văn Lý Song Tu - Lưỡng Chích Tiểu Trư Hô Lỗ Lỗ
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Văn Lý Song Tu
Đô thị
Trùng Sinh: Kế Hoạch Dưỡng Thành Nữ Thần - Duy Tư Đặc Mạt Liệt
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Trùng Sinh: Kế Hoạch Dưỡng Thành Nữ Thần
Ngôn tình
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Trần Gia Lạc - Duy Tư Đặc Mạt Liệt
⭐⭐⭐ 5.9
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Trần Gia Lạc
Lịch sử
Trùng Sinh: Trăng Sáng Nâng Chúng Tinh - Tàng Kiếm Ẩn Sĩ
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Trùng Sinh: Trăng Sáng Nâng Chúng Tinh
Loại khác
Lục Triều Yến Ca Hành - Lộng Ngọc & Long Tuyền
Lục Triều Yến Ca Hành
Huyền ảo
Ma Môn Yêu Nữ Bằng Gì Cùng Ta Yêu Đương - Lý Tri Đào Quân
⭐⭐⭐ 4.8
Ma Môn Yêu Nữ Bằng Gì Cùng Ta Yêu Đương
Huyền ảo
Trùng Sinh: Quan Lộ Thương Đồ - Canh Tục
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Trùng Sinh: Quan Lộ Thương Đồ
Đô thị
Ẩn Vào Năm Hoa 1993 - Hoả Trung Thủ Lệ
⭐⭐⭐ 5.7
Ẩn Vào Năm Hoa 1993
Đô thị
Theo Đạo Diễn Thần Cấp Bắt Đầu - Chương Du
⭐⭐⭐ 4.8
Theo Đạo Diễn Thần Cấp Bắt Đầu
Đô thị
Ta Là Đạo Diễn, Ta Không Bằng Nát - Bất Thị Lão Cẩu
⭐⭐⭐ 4.5
Ta Là Đạo Diễn, Ta Không Bằng Nát
Đô thị
Trở Lại Nước Dân Đương Đạo Diễn - Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Trở Lại Nước Dân Đương Đạo Diễn
Đam mỹ
Đại Đạo Diễn Màu Đỏ - Hắc Sắc Đích Đơn Xa
⭐⭐⭐ 5.2
Đại Đạo Diễn Màu Đỏ
Ngôn tình
Ta Vốn Người Điện Ảnh Đảo Hồng Kông - Tái Lai Nhất Bàn Cô Lương
⭐⭐⭐ 5.7
Ta Vốn Người Điện Ảnh Đảo Hồng Kông
Khoa viễn
Kinh Hãi Thiên Đường - Tam Thiên Lưỡng Giác
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Kinh Hãi Thiên Đường
Trò chơi
Ta Có Thể Ghi Chép Kỳ Quan - Độc Bạch Nguyệt Quang
Ta Có Thể Ghi Chép Kỳ Quan
Huyền ảo
Soán Thanh Tòng AI Vi Kỳ Khai Thuỷ - Bát Trảo Chương Ngư
⭐⭐⭐ 5.3
Soán Thanh Tòng AI Vi Kỳ Khai Thuỷ
Lịch sử