Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Ta Đương Đạo Sĩ Những Năm Kia - Tán Tam
⭐⭐⭐ 5.4
Ta Đương Đạo Sĩ Những Năm Kia
Huyền nghi
Bách Quỷ Dạ Hành - Vu Cửu
Bách Quỷ Dạ Hành
Huyền nghi
Hạn Bạt Thần Thám - Vu Cửu
⭐⭐⭐ 4.3
Hạn Bạt Thần Thám
Loại khác
Quái Đàm Thần Quái - Vu Cửu
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Quái Đàm Thần Quái
Huyền nghi
Linh Khí Hồi Phục: Mao Sơn Mạnh Nhất Thiên Sư - Thất Thải Đại Hải
⭐⭐⭐ 5.4
Linh Khí Hồi Phục: Mao Sơn Mạnh Nhất Thiên Sư
Huyền nghi
Khai Giảng Báo Danh: Ta Mở Một Chiếc Trực Thăng - Bạch Ngọc Thang
Khai Giảng Báo Danh: Ta Mở Một Chiếc Trực Thăng
Đô thị
Ẩn Vào Năm Hoa 1993 - Hoả Trung Thủ Lệ
⭐⭐⭐ 5.7
Ẩn Vào Năm Hoa 1993
Đô thị
Nàng Đã Từng Là Hoàng Nữ, Bây Giờ Là Lão Bà Của Ta - Bất Lạc Anh
⭐⭐⭐ 5.6
Nàng Đã Từng Là Hoàng Nữ, Bây Giờ Là Lão Bà Của Ta
Trạch văn
Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
Ẩn Sát - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Ẩn Sát
Đô thị
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người - Náo Náo Bất Ái Náo
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người
Đô thị
Yêu Thần Ký - Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
⭐⭐⭐ 4.1
Yêu Thần Ký
Huyền ảo
Hogwarts: Ta Thật Không Có Muốn Đương Chúa Tể Hắc Ám - Khư Lý Yên
Hogwarts: Ta Thật Không Có Muốn Đương Chúa Tể Hắc Ám
Đồng nhân
Đời Người Hoàn Mỹ Của Thần Hào - Thuỷ Dưỡng Ngư
Đời Người Hoàn Mỹ Của Thần Hào
Đô thị
Sau Cải Thiện Các Nữ Phản Phái Khôi Phục Ký Ức - Bán Thương Yên
Sau Cải Thiện Các Nữ Phản Phái Khôi Phục Ký Ức
Tiên hiệp
Trùng Sinh: Trùm Tài Nguyên - Nguyệt Hạ Đích Cô Lang
⭐⭐⭐ 5.3
Trùng Sinh: Trùm Tài Nguyên
Ngôn tình
Lương Sơn Mộng Hoa Lục - Khôi Bạch Chi Duệ
Lương Sơn Mộng Hoa Lục
Kỳ huyễn
Tổng Có Người Quấy Rầy Treo Máy Của Ta Sinh Hoạt - Thôn Trưởng Vạn Tuế
⭐⭐⭐ 5.4
Tổng Có Người Quấy Rầy Treo Máy Của Ta Sinh Hoạt
Trạch văn
Mẹ Của Ta Đến Từ Thế Giới Khác - Thôn Trưởng Vạn Tuế
Mẹ Của Ta Đến Từ Thế Giới Khác
Trạch văn
Vì Đời Người Tốt Đẹp Dâng Lên Chúc Phúc - Thôn Trưởng Vạn Tuế
⭐⭐⭐ 6.2
Vì Đời Người Tốt Đẹp Dâng Lên Chúc Phúc
Trạch văn
Alice Của Quốc Gia Hơi Nước - Siêu Cứu Cực Võ Thần Băng Hoại
⭐⭐⭐ 5.8
Alice Của Quốc Gia Hơi Nước
Trạch văn
Pháp Sư Đích Giao Hữu Thủ Tắc - Cô Sơn Điếu Tuyết
⭐⭐ 3.4
Pháp Sư Đích Giao Hữu Thủ Tắc
Kỳ huyễn
神豪:我真的是大反派啊 - Tiệm Tân Đích Tiểu Kiện Bàn
神豪:我真的是大反派啊
Đô thị
Trị Dũ Hệ Thần Hào - Lựu Liên Viên Tử
Trị Dũ Hệ Thần Hào
Đô thị
Nhân Tại Vũ Trụ, Lãng Đáo Thất Liên - Sơn Cư Trọng Hạ Dạ
⭐⭐⭐ 4.8
Nhân Tại Vũ Trụ, Lãng Đáo Thất Liên
Trạch văn