Gia Tộc Tu Tiên: Bắt Đầu Trở Thành Trấn Pháp Khí Tộc - Quý Việt Nhân
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Gia Tộc Tu Tiên: Bắt Đầu Trở Thành Trấn Pháp Khí Tộc
Tiên hiệp
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người - Náo Náo Bất Ái Náo
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người
Đô thị
Kiêm Chức Nghệ Thuật Gia - Ngã Tối Bạch
⭐⭐ 3.3
Kiêm Chức Nghệ Thuật Gia
Đô thị
Nghệ Thuật Gia Toàn Chức - Ngã Tối Bạch
⭐⭐⭐ 4.4
Nghệ Thuật Gia Toàn Chức
Đô thị
Ta Tất Sẽ Lên Ngôi Vì Vương - Không Ngấn Quỷ Triệt
⭐⭐⭐ 5.8
Ta Tất Sẽ Lên Ngôi Vì Vương
Kỳ huyễn
Ăn Mòn Quốc Gia - Hà Tả
⭐⭐⭐ 5.5
Ăn Mòn Quốc Gia
Trò chơi
Dị Văn Vô Hạn Ghi - Bạo Tẩu Thôi Thổ Cơ
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Dị Văn Vô Hạn Ghi
Loại khác
Quan Đạo: Sắc Giới - Đê Thủ Tịch Mịch
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Quan Đạo: Sắc Giới
Đô thị
Trụ Ita - Phi Viêm
⭐⭐⭐ 6.2
Trụ Ita
Trò chơi
Dũng Sĩ Cha Đỡ Đầu - Lao Ca Hành Chu
Dũng Sĩ Cha Đỡ Đầu
Thi đấu
Quan Lộ Phong Lưu - Tiểu Kiều Lão Thụ
⭐⭐⭐⭐ 8
Quan Lộ Phong Lưu
Đô thị
Ta Đã Chán Ghét Rồi, Chia Tay Nha - C14H18N2O5
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Ta Đã Chán Ghét Rồi, Chia Tay Nha
Trạch văn
Toàn Cầu Tử Thần Phát Trực Tiếp Thẩm Phán - Tiểu Vô Địch
Toàn Cầu Tử Thần Phát Trực Tiếp Thẩm Phán
Đồng nhân
Trộm Người Trời Chết - Đại Ma Linh
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Trộm Người Trời Chết
Huyền ảo
Yêu Đương Muốn Tại Sau Mô Phỏng - Quy Lai Tế Vũ Trung
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Yêu Đương Muốn Tại Sau Mô Phỏng
Đô thị
Lại Là Một Ngày Bị Ma Nữ Chà Đạp - Hoa Gian Chước
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Lại Là Một Ngày Bị Ma Nữ Chà Đạp
Kỳ huyễn
Cách Mạng Nha Nữ Thần - Thảo Thượng Phỉ
⭐⭐⭐ 4.6
Cách Mạng Nha Nữ Thần
Kỳ huyễn
Ma Vương Thần Quan II - Phì Diện Bao
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Ma Vương Thần Quan II
Giả tưởng
Ma Vương Nho Nhỏ - Phì Diện Bao
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Ma Vương Nho Nhỏ
Kỳ huyễn
Sổ Tay Công Lược Dạy Dỗ Nữ Thần - Mạt Thế Ngũ Bách Ác Nhân
Sổ Tay Công Lược Dạy Dỗ Nữ Thần
Phi sắc
Một Đời Đại Hiệp - snow_xefd
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Một Đời Đại Hiệp
Võ hiệp
Hoa Kỳ Đời Người Tài Phú - Tu Sáp Đích Tiểu Ác Ma
⭐⭐⭐ 5.6
Hoa Kỳ Đời Người Tài Phú
Ngôn tình
Đô Thị Trộm Hương Tặc - snow_xefd
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Đô Thị Trộm Hương Tặc
Đô thị
Chuyện Cổ Miêu Cương - Nam Mô Cà Sa Lý Khoa Phật
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Chuyện Cổ Miêu Cương
Huyền nghi
Miêu Cương Nói Chuyện - Nam Mô Cà Sa Lý Khoa Phật
⭐⭐⭐ 5.9
Miêu Cương Nói Chuyện
Huyền nghi