Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Hào Môn Con Rể Yukinoshita Hachiman Cuồng - Y Thành Tuyết
Hào Môn Con Rể Yukinoshita Hachiman Cuồng
Trạch văn
Án Kỳ Thanh Tuyền Bắc Tống - Thất Danh
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Án Kỳ Thanh Tuyền Bắc Tống
Loại khác
Ta Thành Thế Thân Của Thiên Mệnh Chi Tử - Tuyết Mãn Trường An L
Ta Thành Thế Thân Của Thiên Mệnh Chi Tử
Tu chân
Đại Tiểu Thư Ác Dịch Phản Công Chỉ Nam - Tiểu Mạc
Đại Tiểu Thư Ác Dịch Phản Công Chỉ Nam
Trạch văn
Các Đại Tiểu Thư Mời Tự Trọng - Diệp Phong
⭐⭐⭐⭐ 7
Các Đại Tiểu Thư Mời Tự Trọng
Trạch văn
Thật Trắng Đồng Học Thật Giống Có Điểm Trách - Luyện Kim Phong Tử
⭐⭐⭐ 5.9
Thật Trắng Đồng Học Thật Giống Có Điểm Trách
Trạch văn
Nào Đó Hộ Chuyên Nghiệp Muội Của Xuyên Qua - Hữu Chích Miêu
Nào Đó Hộ Chuyên Nghiệp Muội Của Xuyên Qua
Trạch văn
Chú Rể Của Oa Quỷ - Đông Phương Khoái Điểu
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Chú Rể Của Oa Quỷ
Trạch văn
Dị năng chi giới - Bão Tàn Thủ Khuyết
Dị năng chi giới
Loại khác
Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày - Tuyết Mãn Trường An L
⭐⭐⭐ 6
Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày
Trạch văn
Ta Sẽ Tu Tiên Sau Này - Tần Thụ Cật Bạch Thái
⭐⭐⭐ 4.6
Ta Sẽ Tu Tiên Sau Này
Kỳ huyễn
Sàng Đạo Thụ Nghiệp - Tần Thủ
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Sàng Đạo Thụ Nghiệp
Đô thị
Tây Du Vãng Sinh Lục - Ngoạ Tân Thường Đan
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Tây Du Vãng Sinh Lục
Loại khác
Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
Tiêu Tề Diễm Sử - Vân Tiệm Sinh
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Tiêu Tề Diễm Sử
Tiên hiệp
Mặt Hoa Văn - Phiêu Bạc Lữ Nhân
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Mặt Hoa Văn
Đô thị
Ta, Mỹ Thiếu Niên Của Thế Giới Nữ Quyền? - Ngã Bất Tưởng Nỗ Lực Liễu
⭐⭐⭐ 5.1
Ta, Mỹ Thiếu Niên Của Thế Giới Nữ Quyền?
Trạch văn
Quá Được Hoan Nghênh Rồi Làm Sao Giờ - Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Quá Được Hoan Nghênh Rồi Làm Sao Giờ
Đô thị
Trùng Khải 2003 - Thái Cực Miêu Miêu Quyền
⭐⭐⭐ 5.7
Trùng Khải 2003
Đô thị
Màu Thủy Tinh Ngũ Đẳng Phân - Bình Sinh Hoan
⭐⭐⭐ 5.6
Màu Thủy Tinh Ngũ Đẳng Phân
Trạch văn
APP Long Vàng Của Ta - Thượng Sam Hạ Hương
⭐⭐⭐ 6
APP Long Vàng Của Ta
Trạch văn
Ta Chỉ Muốn Kết Cục Hậu Cung - Ô Lạp Tuyết Nhân
⭐⭐⭐ 6.2
Ta Chỉ Muốn Kết Cục Hậu Cung
Trạch văn
Ta Không Muốn Đương Lông Vàng Ah! - Mã Tự Miêu
⭐⭐⭐ 5.5
Ta Không Muốn Đương Lông Vàng Ah!
Trạch văn
Mỹ Nữ Vườn Trường Công Lược Bảo Điển - Tiêu Sắt Lãng
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Mỹ Nữ Vườn Trường Công Lược Bảo Điển
Đô thị
Đại Văn Hào Vú Em - Nhục Đô Đốc
⭐⭐⭐ 4.9
Đại Văn Hào Vú Em
Đô thị