Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Chicago 1990 - Tề Khả Hưu
⭐⭐⭐ 5.5
Chicago 1990
Trạch văn
Trở Lại Triều Minh Làm Vương Gia - Nguyệt Quan
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Trở Lại Triều Minh Làm Vương Gia
Lịch sử
Cổ Chân Nhân - Cổ Chân Nhân
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Cổ Chân Nhân
Huyền ảo
Ta Có Một Toà Nhà Phiêu Lưu - Ngã Hội Tu Không Điều
⭐⭐⭐ 6.2
Ta Có Một Toà Nhà Phiêu Lưu
Huyền nghi
Thượng Phẩm Hàn Sĩ - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Thượng Phẩm Hàn Sĩ
Lịch sử
Sổ Tay Săn Ma - Yên Vũ Giang Nam
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Sổ Tay Săn Ma
Khoa viễn
Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
Chế Bá Hollywood - Ngự Tỉnh Phanh Hương
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Chế Bá Hollywood
Ngôn tình
Tương Dạ - Miêu Nị
⭐⭐⭐ 5.5
Tương Dạ
Huyền ảo
Lâm Cao Sao Mai - Xuy Ngưu Giả
⭐⭐⭐ 6
Lâm Cao Sao Mai
Lịch sử
Long Xà Diễn Nghĩa - Mộng Nhập Thần Cơ
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Long Xà Diễn Nghĩa
Huyền ảo
Đấu Phá Thương Khung - Thiên Tàm Thổ Đậu
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Đấu Phá Thương Khung
Huyền ảo
Toà Thành Tội Ác - Yên Vũ Giang Nam
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Toà Thành Tội Ác
Huyền ảo
Thế Giới Vu Sư - Cổn Khai
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Thế Giới Vu Sư
Huyền ảo
Tam Quốc: Phong Lưu Nhất - Triệu Tử Viết
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Tam Quốc: Phong Lưu Nhất
Lịch sử
Bắt Cóc Toàn Nhân Loại - Tiểu Vũ Thanh Thần
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Bắt Cóc Toàn Nhân Loại
Khoa viễn
Đại Y Lăng Nhiên - Chí Điểu Thôn
⭐⭐⭐ 6.1
Đại Y Lăng Nhiên
Đô thị
Thiệt Thành Nhà Giàu Nhất Theo Trò Chơi Bắt Đầu - Thanh Sam Thủ Tuý
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Thiệt Thành Nhà Giàu Nhất Theo Trò Chơi Bắt Đầu
Trò chơi
Đạo Thiên Tiên Đồ - Kinh Kha Thủ
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Đạo Thiên Tiên Đồ
Tiên hiệp
Vấn Đạo Hồng Trần - Cơ Xoa
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Vấn Đạo Hồng Trần
Tiên hiệp
Điệp Ảnh Phong Vân - Tầm Thanh Đằng
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Điệp Ảnh Phong Vân
Quân sự
Hệ Thống Khoa Học Đen Của Học Bá - Thần Tinh LL
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Hệ Thống Khoa Học Đen Của Học Bá
Khoa viễn
Thiên Vương Tương Lai - Trần Từ Lãn Điều
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Thiên Vương Tương Lai
Khoa viễn
Thiên Vương Thú Cưng - Giai Phá
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Thiên Vương Thú Cưng
Đô thị
Bạn Gái Của Ta Là Ác Nữ - Hải Để Mạn Bộ Giả
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Bạn Gái Của Ta Là Ác Nữ
Đô thị