Chúa Tể Quỷ Bí - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.8
Chúa Tể Quỷ Bí
Huyền ảo
Tể Chấp Thiên Hạ - cuslaa
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Tể Chấp Thiên Hạ
Lịch sử
Thần Toạ Áo Thuật - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Thần Toạ Áo Thuật
Huyền ảo
Kinh Hãi Thiên Đường - Tam Thiên Lưỡng Giác
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Kinh Hãi Thiên Đường
Trò chơi
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người - Náo Náo Bất Ái Náo
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người
Đô thị
Nhất Thế Chi Tôn - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhất Thế Chi Tôn
Huyền ảo
Gửi Rể - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Gửi Rể
Lịch sử
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện - Vong Ngữ
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện
Tiên hiệp
Buông Cái Nữ Vu Kia Ra - Nhị Mục
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Buông Cái Nữ Vu Kia Ra
Kỳ huyễn
Ẩn Sát - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Ẩn Sát
Đô thị
Bình Minh Màu Đỏ - Phi Hồng Chi Nguyệt
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Bình Minh Màu Đỏ
Lịch sử
Vãn Minh - Kha Sơn Mộng
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Vãn Minh
Lịch sử
Vĩnh Bất Giải Mật - Phong Quyển Hồng Kỳ
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Vĩnh Bất Giải Mật
Quân sự
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến - Tế Tửu
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến
Tiên hiệp
Đại Đạo Tranh Phong - Ngộ Đạo Giả
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Đại Đạo Tranh Phong
Tiên hiệp
Khủng Bố Vô Hạn - zhttty
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Khủng Bố Vô Hạn
Khoa viễn
Thanh Kiếm Hổ Phách - Phi Viêm
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Thanh Kiếm Hổ Phách
Trò chơi
Trùng Sinh: Quan Lộ Thương Đường - Canh Tục
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Trùng Sinh: Quan Lộ Thương Đường
Đô thị
Diệt Vận Đồ Lục - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8
Diệt Vận Đồ Lục
Tiên hiệp
Thợ Máy Siêu Thần - Tề Bội Giáp
⭐⭐⭐⭐ 7
Thợ Máy Siêu Thần
Trò chơi
Đại Xuyên Việt Thế Giới Ảo Tưởng - Thần Nhất Thập Nhất
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Đại Xuyên Việt Thế Giới Ảo Tưởng
Huyền ảo
Thiên Ma Yakuza - Cổn Khai
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Thiên Ma Yakuza
Tiên hiệp
Giải Trí Xuân Thu - Cơ Xoa
⭐⭐⭐⭐ 8
Giải Trí Xuân Thu
Tiên hiệp
Bắt Đầu Từ Ubume - Hoạt Nhi Cai
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Bắt Đầu Từ Ubume
Khoa viễn
Thời Đại Văn Nghệ - Thuỵ Giác Hội Biến Bạch
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Thời Đại Văn Nghệ
Đô thị