Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Vòng Tròn Số Mệnh - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐ 5.8
Vòng Tròn Số Mệnh
Kỳ huyễn
Đô Thị Quái Đàm Sách Thiên Biện - Ti Chẩm Do Miên
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Đô Thị Quái Đàm Sách Thiên Biện
Ngôn tình
Tà Thần Lại Là Ta Bản Thân - Ninh Thế Cửu
⭐⭐⭐ 5.3
Tà Thần Lại Là Ta Bản Thân
Xuyên việt
Người Tại Tổng Võ Ghi Nhật Ký, Nữ Hiệp Mời Tha Mạng - Dạ Đích Hoàn Luật
Người Tại Tổng Võ Ghi Nhật Ký, Nữ Hiệp Mời Tha Mạng
Huyền ảo
Núi Sông Chí Dị - Thuỵ Căn
⭐⭐⭐ 5.7
Núi Sông Chí Dị
Tiên hiệp
Thỉnh Bất Đáo Thần Đích Ngã Chích Hảo Tự Kỷ Thành Thần - Ngưu Nãi Gia Kê Đản
Thỉnh Bất Đáo Thần Đích Ngã Chích Hảo Tự Kỷ Thành Thần
Huyền ảo
Ngã Đích Miêu Thị Đại Ma Vương - Ái Cật Lạt Kê Phấn
Ngã Đích Miêu Thị Đại Ma Vương
Loại khác
Hoạ Sư Đích Bất Chính Thường Nhật Thường - Ngưỡng Vọng Tinh Không Đích Lộ Nhân
Hoạ Sư Đích Bất Chính Thường Nhật Thường
Khoa viễn
Nhân Tại Cổ Đại, Thuận Đích Bất Hành - Diệp Du Du
Nhân Tại Cổ Đại, Thuận Đích Bất Hành
Giả tưởng
Theo Thông Gia Bắt Đầu Thành Tiên - Tảo Điểm Thuỵ Tảo Điểm Khởi
Theo Thông Gia Bắt Đầu Thành Tiên
Tiên hiệp
Mộc Diệp: Chuẩn Bị Phản Đào, Hệ Thống Lai Liễu - Tha Hài Nãng Cá Nhãn
⭐⭐⭐ 4.5
Mộc Diệp: Chuẩn Bị Phản Đào, Hệ Thống Lai Liễu
Trạch văn
Kiếm Tung Tiên Đạo - Sơn Thuỷ Nhàn Thời
Kiếm Tung Tiên Đạo
Tiên hiệp
Lục Hoàn Vu Sư - Du Du Bất Cật Thảo
Lục Hoàn Vu Sư
Kỳ huyễn
Thế Giới Quỷ Thần: Theo Trời Đãi Người Cần Cù Bắt Đầu - Lật Tử ii Cật Đường
Thế Giới Quỷ Thần: Theo Trời Đãi Người Cần Cù Bắt Đầu
Huyền ảo
Huyết Tế Trăm Vạn Tang Thi, Ta Tại Mạt Thế Đương Ma Tu - Nhị Lộc Khí Xa
Huyết Tế Trăm Vạn Tang Thi, Ta Tại Mạt Thế Đương Ma Tu
Tiên hiệp
Trò Chơi Văn Tự Chuyên Chúc Của Ta - Ly Nhân Bất Tri Tuý
Trò Chơi Văn Tự Chuyên Chúc Của Ta
Trò chơi
Chư Thiên: Cùng Vô Số Cái Ta Cộng Hưởng Thiên Phú - Ngã Chích Tưởng Vạn Định
⭐⭐⭐ 4.2
Chư Thiên: Cùng Vô Số Cái Ta Cộng Hưởng Thiên Phú
Loại khác
Ta Trường Sinh Bất Tử Tư Chất Thường Thường - Đích Lư Hà Tại
⭐⭐⭐ 4.4
Ta Trường Sinh Bất Tử Tư Chất Thường Thường
Tiên hiệp
Tu Tiên Bách Niên, Tiền Nhiệm Đô Thành Liễu Thiên Mệnh Chi Nữ - Ái Cật Trửu Tử Đích Tiểu Lang Quân
Tu Tiên Bách Niên, Tiền Nhiệm Đô Thành Liễu Thiên Mệnh Chi Nữ
Tiên hiệp
Ta Thật Không Phải Boss Phản Diện Của Trò Chơi! - Hàn Xuyên Dạ Ưng
Ta Thật Không Phải Boss Phản Diện Của Trò Chơi!
Trò chơi
Ta Muốn Làm Đại Công Tước Vực Sâu - Thất Luyến Liễu Tả Thư Hoàn Trái
Ta Muốn Làm Đại Công Tước Vực Sâu
Trò chơi
Trò Chơi Ác Ma: Ta Có Một Miếng Xúc Xắc Vận Mệnh - Thuỷ Chử Tiên Nhân Cầu
⭐⭐⭐ 5.3
Trò Chơi Ác Ma: Ta Có Một Miếng Xúc Xắc Vận Mệnh
Kỳ huyễn
Hệ Thống Của Ta Sớm Giờ Ba Nghìn Năm - Biệt Thái Hoang Mậu
Hệ Thống Của Ta Sớm Giờ Ba Nghìn Năm
Tiên hiệp
Ta Có Thể Chiết Lọc Hồ Sơ Võ Học - Nhất Phần Sao Diện
Ta Có Thể Chiết Lọc Hồ Sơ Võ Học
Huyền ảo
Trường Sinh Võ Đạo: Ngã Hữu Nhất Chích Kim Thiền Phân Thân - Cổn Viễn
Trường Sinh Võ Đạo: Ngã Hữu Nhất Chích Kim Thiền Phân Thân
Huyền ảo