Ta Tại Thời Đại Thành Bang Làm Tế Tư - Tứ Phương Thiên Quân
⭐⭐⭐ 4.2
Ta Tại Thời Đại Thành Bang Làm Tế Tư
Kỳ huyễn
Tổng Mạn: Vua Tu La Trường Dưỡng Thành Biện Pháp - Ngã Vĩnh Viễn Đô Ái Thành Ca
⭐⭐⭐ 5
Tổng Mạn: Vua Tu La Trường Dưỡng Thành Biện Pháp
Đồng nhân
Bắt Đầu Thất Nghiệp, Ta Khiến Đại Ma Vương Giới Ca Hát Trở Về - Trình Nghiễn Thu
⭐⭐⭐ 5.1
Bắt Đầu Thất Nghiệp, Ta Khiến Đại Ma Vương Giới Ca Hát Trở Về
Đô thị
Một Vạn Cái Ta Tung Hoành Chư Thiên - Chính Kinh Thương Nguyệt
⭐⭐⭐ 5.3
Một Vạn Cái Ta Tung Hoành Chư Thiên
Khoa viễn
Đạo Quỷ Dị Tiên - Hồ Vĩ Đích Bút
⭐⭐⭐⭐ 7
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
Tổng Mạn: Vấn Đề Thần Linh Đến Từ Arcadia - Yêu Thần Cấp Bì Tạp Khưu
⭐⭐⭐ 5.8
Tổng Mạn: Vấn Đề Thần Linh Đến Từ Arcadia
Loại khác
Khu Vực Săn Bắn Thần Bí - Ẩn Ước Điểm
Khu Vực Săn Bắn Thần Bí
Kỳ huyễn
Mọi Người Đều Là Tà Ma, Thế Nào Thánh Quang Toàn Thân Của Ngươi? - Man Đầu Lệ Chi
⭐⭐⭐ 4.5
Mọi Người Đều Là Tà Ma, Thế Nào Thánh Quang Toàn Thân Của Ngươi?
Huyền ảo
Rồng Đế - Đường Tống Nguyên Minh Khinh
⭐⭐⭐ 4.3
Rồng Đế
Kỳ huyễn
Nhà 13 Phố Mink - Thuần Khiết Tích Tiểu Long
⭐⭐⭐ 5.1
Nhà 13 Phố Mink
Đô thị
Nhặt Được Một Cái Nam Âu Phục Vô Dụng - Đạo Huyền
Nhặt Được Một Cái Nam Âu Phục Vô Dụng
Ngôn tình
Đời Người Vô Hạn Của Ta - Tiêu Thệ Chi Phong
⭐⭐⭐ 5
Đời Người Vô Hạn Của Ta
Đồng nhân
Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên - Văn Sao Công
⭐⭐⭐ 6
Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên
Tiên hiệp
Nói Tỉ Mỉ Hồng Trần - Chân Phí Sự
⭐⭐⭐ 5.2
Nói Tỉ Mỉ Hồng Trần
Tiên hiệp
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Cá Muối - Dưỡng Nhạc Đa
⭐⭐⭐ 5.4
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Cá Muối
Đô thị
Đại Tiểu Thư, Ngươi Là Ta Lão Bà Tương Lai - Hi Ung Quang Minh Chi Sơn
⭐⭐ 2.5
Đại Tiểu Thư, Ngươi Là Ta Lão Bà Tương Lai
Trạch văn
Ngạo Kiều Không Phải Bệnh - Cẩn Tú Ann
Ngạo Kiều Không Phải Bệnh
Ngôn tình
[Giải Trí Mỹ] Vừa Gặp Lúc Đó - Hổ Thích A Gia Toa
⭐⭐⭐⭐ 7.5
[Giải Trí Mỹ] Vừa Gặp Lúc Đó
Đồng nhân
Xuyên Thành “Phò Mã” Của Bạo Chúa Đại Tần - Thanh Điểu Lâm Tinh
Xuyên Thành “Phò Mã” Của Bạo Chúa Đại Tần
Loại khác
Binh Vương Kiếp Trước - JZ Hồng Kiệt
Binh Vương Kiếp Trước
Kỳ huyễn
Pháp Y Quốc Dân - Chí Điểu Thôn
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Pháp Y Quốc Dân
Đô thị
Theo Võ Vương Phạt Trụ Bắt Đầu Kiến Lập Nghìn Thế Gia Năm - Hoa Phi Hoa Nguyệt Dạ
⭐⭐⭐ 4.2
Theo Võ Vương Phạt Trụ Bắt Đầu Kiến Lập Nghìn Thế Gia Năm
Lịch sử
Siêu Duy Võ Tiên - Vạn Sự Giai Hư
⭐⭐ 3.6
Siêu Duy Võ Tiên
Huyền ảo
Đại Nhân, Phải Thêm Tiền - Ngạo Cốt Thiết Tâm
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Đại Nhân, Phải Thêm Tiền
Lịch sử
Đời Người Quỷ Dị Của Ta - Bạch Nhận Trảm Xuân Phong
⭐⭐⭐ 5.9
Đời Người Quỷ Dị Của Ta
Huyền ảo