Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Một Cành Mai [Hạ Lạc Đặc Phiền Não] - Kiến Bạch Đầu
Một Cành Mai [Hạ Lạc Đặc Phiền Não]
Đồng nhân
Tổng Tài Mỹ Nữ Của Ta - Phiên Gia
Tổng Tài Mỹ Nữ Của Ta
Loại khác
Tiêu Hán - Y Nhiễm
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.8
Tiêu Hán
Loại khác
Xuyên Qua: Ta Là Triệu Gia Tiểu Binh - Tiêu Nhất Quân
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.8
Xuyên Qua: Ta Là Triệu Gia Tiểu Binh
Loại khác
Hắc Đạo Cuồng Thiếu - Huyết Sắc Lãng Mạn
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.8
Hắc Đạo Cuồng Thiếu
Loại khác
Tiên Đạo Luyện Tâm - Lý Lang Tiều Tuỵ
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.7
Tiên Đạo Luyện Tâm
Loại khác
Tam Quốc Diễn Nghĩa - La Quán Trung
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.7
Tam Quốc Diễn Nghĩa
Lịch sử
Màu Quan: Trèo Lên Nữ Lãnh Đạo - Ngã Hỉ Hoan Phú Bà
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.7
Màu Quan: Trèo Lên Nữ Lãnh Đạo
Loại khác
Tây Du Ký - Ngô Thừa Ân
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.6
Tây Du Ký
Tiên hiệp
Long Hổ - A Môn
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.6
Long Hổ
Trò chơi
Tuyệt Thế Mỹ Nhân Đỉnh - Hành Tẩu Đích Thụ Diệp
Tuyệt Thế Mỹ Nhân Đỉnh
Loại khác
Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện - Hoàn Châu Lâu Chủ V
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.6
Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện
Tiên hiệp
Bỉ Ngạn Có Yêu - Tiểu Ngư Đại Tâm
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.6
Bỉ Ngạn Có Yêu
Loại khác
Vô Lại Xông Tiên Giới - Tiểu Phiến Tử
Vô Lại Xông Tiên Giới
Tiên hiệp
Khởi Nguyên —— Transformers Truyền Siêu Trước - Trình Tự Liệp Nhân
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.6
Khởi Nguyên —— Transformers Truyền Siêu Trước
Loại khác
Đời Người Yêu Nghiệt Của Triệu Nhật Thiên - Hoang Ngôn Dẫn Đạo Chân Thực
Đời Người Yêu Nghiệt Của Triệu Nhật Thiên
Loại khác
Kim Bình Mai - Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh _ Xuất Bản
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.5
Kim Bình Mai
Loại khác
Vô Địch Sài Đao - Mộng Biệt Tự
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.5
Vô Địch Sài Đao
Kỳ huyễn
Dị Thế Thành Cuồng - Toàn Vũ
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.5
Dị Thế Thành Cuồng
Loại khác
Trao Đổi Ảnh Hậu - Quân Sola
Trao Đổi Ảnh Hậu
Ngôn tình
Ác Ma Triệu Hoán - Long Oán Thiên
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.5
Ác Ma Triệu Hoán
Loại khác
Cẩm Y Vệ - Phi Thiên Dạ Tường
Cẩm Y Vệ
Đam mỹ
Trà Hải Đường - Đường Đường Mộc Mính
Trà Hải Đường
Loại khác
Có Một Loại Tình Yêu Kêu Huynh Đệ - Thập Bát Tử Mặc
Có Một Loại Tình Yêu Kêu Huynh Đệ
Vườn trường
Đương Ngoại Thần Buông Xuống Lúc Thế Giới Khác - Thuỷ Ngân Thuật Sĩ
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.4
Đương Ngoại Thần Buông Xuống Lúc Thế Giới Khác
Trạch văn