Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Xuyên Thấu Sau Tái Bác Du Hí Diệt Sạch BOSS Thành Công Thượng Vị
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Chế Bá Hollywood
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Sinh Hoạt Khoa Cử Cổ Đại Của Kẻ Làm Nông
Giả tưởng
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Người Trên Giấy
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Thanh Xuyên Thường Ngày
Xuyên việt
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Biết Không? Biết Không? Ứng Là Phân Xanh Đỏ Gầy
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Cố Quốc Thần Du
Võ hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Mua Sống
Giả tưởng
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Mộc Lan Không Huynh Trưởng
Xuyên việt
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Trả Ngươi Sáu Mươi Năm
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Khương Cơ
Giả tưởng
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Xuyên Đến Minh Triều Thi Khoa Cử
Đam mỹ
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Vô Luận Nguỵ Tấn
Giả tưởng
⭐⭐⭐ 5.4
Dân Quốc: Yến Yến
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Nam Bắc Tạp Hoá
Đam mỹ
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Luận Rút Thẻ, Ta Luôn Luôn Không Có Thua Qua
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Diễn Sâu Xuyên Thấu Khổ Tình Kịch
Giả tưởng
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Chào Buổi Sáng! Người Làm Công Tam Quốc
Xuyên việt
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Học Bá Niên Đại 70
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Chiến Trường Thứ Nhất Quan Chỉ Huy!
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Mỗi Ngày Đều Tại Chinh Phục Tình Địch
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Giáo Sư Ma Văn Của Hogwarts
Xuyên việt
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Thiên Tài Pháp Cơ Bản
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Trùng Sinh Sáu Lẻ Thời Giờ Tốt
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Bắt Đầu Cuộc Sống Hàng Ngày Quý Phi Rót
Xuyên việt