Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Xuyên Thấu Sau Tái Bác Du Hí Diệt Sạch BOSS Thành Công Thượng Vị - An Bách
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Xuyên Thấu Sau Tái Bác Du Hí Diệt Sạch BOSS Thành Công Thượng Vị
Ngôn tình
Chế Bá Hollywood - Ngự Tỉnh Phanh Hương
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Chế Bá Hollywood
Ngôn tình
Sinh Hoạt Khoa Cử Cổ Đại Của Kẻ Làm Nông - Khúc Lưu Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Sinh Hoạt Khoa Cử Cổ Đại Của Kẻ Làm Nông
Giả tưởng
Người Trên Giấy - Chi Phương Khoả Lạp
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Người Trên Giấy
Ngôn tình
Thanh Xuyên Thường Ngày - Đa Mộc Mộc Đa
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Thanh Xuyên Thường Ngày
Xuyên việt
Quản Sát Bất Quản Điền - Vinh Diệu Pháp Lan Tây
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Quản Sát Bất Quản Điền
Xuyên việt
Mua Sống - Ngự Tỉnh Phanh Hương
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Mua Sống
Giả tưởng
Biết Không? Biết Không? Ứng Là Béo Xanh Gầy Đỏ - Quan Tâm Tắc Loạn
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Biết Không? Biết Không? Ứng Là Béo Xanh Gầy Đỏ
Xuyên việt
Cố Quốc Thần Du - Thành Lý Lão Thử
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Cố Quốc Thần Du
Võ hiệp
[Tổng Võ Hiệp] Cố Quốc Thần Du - Thành Lý Lão Thử
⭐⭐⭐⭐ 7.2
[Tổng Võ Hiệp] Cố Quốc Thần Du
Võ hiệp
Mộc Lan Không Huynh Trưởng - Kỳ Đảo Quân
⭐⭐⭐⭐ 8
Mộc Lan Không Huynh Trưởng
Xuyên việt
Khương Cơ - Đa Mộc Mộc Đa
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Khương Cơ
Giả tưởng
Trả Ngươi Sáu Mươi Năm - Tam Thuỷ Tiểu Thảo
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Trả Ngươi Sáu Mươi Năm
Ngôn tình
Xuyên Đến Minh Triều Thi Khoa Cử - Ngũ Sắc Long Chương
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Xuyên Đến Minh Triều Thi Khoa Cử
Đam mỹ
Vô Luận Nguỵ Tấn - Cửu Châu Nguyệt Hạ
⭐⭐⭐ 6.1
Vô Luận Nguỵ Tấn
Giả tưởng
Chào Buổi Sáng! Người Làm Công Tam Quốc - Hao Lý Mang Mang
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Chào Buổi Sáng! Người Làm Công Tam Quốc
Xuyên việt
Chiến Quốc Phúc Tinh Đại Sự Ký - Đông Thiên Lý Đích Hùng
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Chiến Quốc Phúc Tinh Đại Sự Ký
Lịch sử
Luận Rút Thẻ, Ta Luôn Luôn Không Có Thua Qua - Mộ Hàn Công Tử
⭐⭐⭐⭐ 7
Luận Rút Thẻ, Ta Luôn Luôn Không Có Thua Qua
Tiên hiệp
Nam Bắc Tạp Hoá - Báo Chỉ Hồ Tường
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Nam Bắc Tạp Hoá
Đam mỹ
Dân Quốc: Yến Yến - Đa Mộc Mộc Đa
⭐⭐⭐ 5.2
Dân Quốc: Yến Yến
Ngôn tình
Diễn Sâu Xuyên Thấu Khổ Tình Kịch - Phù Hoa
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Diễn Sâu Xuyên Thấu Khổ Tình Kịch
Giả tưởng
Chiến Trường Thứ Nhất Quan Chỉ Huy! - Thối Qua
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Chiến Trường Thứ Nhất Quan Chỉ Huy!
Ngôn tình
Nữ Trang Đại Lão - Nguyệt Hạ Hành Nhân
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Nữ Trang Đại Lão
Xuyên việt
Lục Triều Vân Long Ngâm Tiền Truyện - Lộng Ngọc & Tử Cuồng
⭐⭐⭐⭐ 8
Lục Triều Vân Long Ngâm Tiền Truyện
Võ hiệp
Mỗi Ngày Đều Tại Chinh Phục Tình Địch - Thừa Nguyệt Phản Chân
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Mỗi Ngày Đều Tại Chinh Phục Tình Địch
Ngôn tình