Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Chúa Tể Quỷ Bí - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Chúa Tể Quỷ Bí
Huyền ảo
Tể Chấp Thiên Hạ - cuslaa
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Tể Chấp Thiên Hạ
Lịch sử
Thần Toạ Áo Thuật - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Thần Toạ Áo Thuật
Huyền ảo
Kinh Hãi Thiên Đường - Tam Thiên Lưỡng Giác
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Kinh Hãi Thiên Đường
Trò chơi
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người - Náo Náo Bất Ái Náo
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người
Đô thị
Nhất Thế Chi Tôn - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhất Thế Chi Tôn
Huyền ảo
Chuế Tế - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Chuế Tế
Lịch sử
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện - Vong Ngữ
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện
Tiên hiệp
Buông Cái Nữ Vu Kia Ra - Nhị Mục
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Buông Cái Nữ Vu Kia Ra
Kỳ huyễn
Tu Chân Group Chat - Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Tu Chân Group Chat
Đô thị
Ẩn Sát - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Ẩn Sát
Đô thị
Bình Minh Màu Đỏ - Phi Hồng Chi Nguyệt
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Bình Minh Màu Đỏ
Lịch sử
Nhà Cung Ứng Mỹ Thực - Hội Tố Thái Đích Miêu
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Nhà Cung Ứng Mỹ Thực
Đô thị
Vãn Minh - Kha Sơn Mộng
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Vãn Minh
Lịch sử
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến - Tế Tửu
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến
Tiên hiệp
Vĩnh Bất Giải Mật - Phong Quyển Hồng Kỳ
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Vĩnh Bất Giải Mật
Quân sự
Đại Đạo Tranh Phong - Ngộ Đạo Giả
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Đại Đạo Tranh Phong
Tiên hiệp
Vô Hạn Khủng Bố - zhttty
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Vô Hạn Khủng Bố
Khoa viễn
Thanh Kiếm Hổ Phách - Phi Viêm
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Thanh Kiếm Hổ Phách
Trò chơi
Trùng Sinh: Quan Lộ Thương Đồ - Canh Tục
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Trùng Sinh: Quan Lộ Thương Đồ
Đô thị
Thợ Máy Siêu Thần - Tề Bội Giáp
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Thợ Máy Siêu Thần
Trò chơi
Giải Trí Xuân Thu - Cơ Xoa
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Giải Trí Xuân Thu
Tiên hiệp
Cực Đạo Thiên Ma - Cổn Khai
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Cực Đạo Thiên Ma
Tiên hiệp
Diệt Vận Đồ Lục - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8
Diệt Vận Đồ Lục
Tiên hiệp
Đại Xuyên Việt Thế Giới Ảo Tưởng - Thần Nhất Thập Nhất
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Đại Xuyên Việt Thế Giới Ảo Tưởng
Huyền ảo