Ta Còn Lâu Mới Bị Cô Bé Bắt Nạt Nhé - Phế Thiết Hành Giả
⭐⭐⭐⭐ 7
Ta Còn Lâu Mới Bị Cô Bé Bắt Nạt Nhé
Trạch văn
Quá Được Hoan Nghênh Rồi Làm Sao Giờ - Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp
⭐⭐⭐⭐ 7
Quá Được Hoan Nghênh Rồi Làm Sao Giờ
Đô thị
Học Ma Dưỡng Thành Hệ Thống - Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Học Ma Dưỡng Thành Hệ Thống
Đô thị
Con Trai Ký Sinh - Quần Tinh Quan Trắc
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Con Trai Ký Sinh
Ngôn tình
Thợ Săn Màu Bạc - Vô Biên Phong Nguyệt
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Thợ Săn Màu Bạc
Vườn trường
Cao Thủ Võ Lâm Ở Trường Học - Mặc Võ
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Cao Thủ Võ Lâm Ở Trường Học
Vườn trường
[HP] Cú Mèo Của Ta Lạc Đường Rồi - Thanh Thanh Lục La Quần
⭐⭐⭐⭐ 7.5
[HP] Cú Mèo Của Ta Lạc Đường Rồi
Đồng nhân
Thẩm Phán Của Thiếu Nữ - Tửu Thanh
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Thẩm Phán Của Thiếu Nữ
Ngôn tình
Ổ Cứng Điên Cuồng - Ngân Hà Cửu Thiên
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Ổ Cứng Điên Cuồng
Vườn trường
Tạo Cái Hệ Thống Đến Đọc Sách - Hoả Xa Đại Vương
⭐⭐⭐ 6
Tạo Cái Hệ Thống Đến Đọc Sách
Đô thị
Lớn Thời Đại Đẹp - Trung Thu Nguyệt Minh
⭐⭐⭐ 4.2
Lớn Thời Đại Đẹp
Đô thị
Về Ta Tại Trong Tổ Chức Tà Ác Đương Tạp Binh Kiện Sự Này - Diên Xuyên Hàn
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Về Ta Tại Trong Tổ Chức Tà Ác Đương Tạp Binh Kiện Sự Này
Trạch văn
Ta Thật Không Nghĩ Cùng Thần Tiên Đánh Lộn - Trung Thu Nguyệt Minh
⭐⭐⭐ 4.1
Ta Thật Không Nghĩ Cùng Thần Tiên Đánh Lộn
Đô thị
Trở Lại Thiếu Nữ Thời Đại - Tống Hàng Hàng
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Trở Lại Thiếu Nữ Thời Đại
Ngôn tình
Yêu Đương Bản Sao Đều Là Đồng Học - Tiểu Nữ Vu Liệp Nhân
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Yêu Đương Bản Sao Đều Là Đồng Học
Ngôn tình
Ta Không Nghĩ Cùng Ngươi Cùng Nơi Trùng Sinh - Phi Điểu Ấn
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Ta Không Nghĩ Cùng Ngươi Cùng Nơi Trùng Sinh
Vườn trường
Con Rể Của Long Vương - Long Vương Đích Hiền Tế
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Con Rể Của Long Vương
Vườn trường
Ta Chỉ Muốn Tự Lực Cánh Sinh - Trung Thu Nguyệt Minh
⭐⭐⭐ 4.5
Ta Chỉ Muốn Tự Lực Cánh Sinh
Vườn trường
Ngươi Nhớ Nhung Mãi Cùng Ta Yêu Đương Làm Cái Gì Đồ Chơi - Hợp Tuyết Chủ
⭐⭐⭐ 6.2
Ngươi Nhớ Nhung Mãi Cùng Ta Yêu Đương Làm Cái Gì Đồ Chơi
Trạch văn
Vị Trà Xanh Mary Sue - Nhất Khúc Tuyệt Xướng
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Vị Trà Xanh Mary Sue
Ngôn tình
Núi Của Nàng, Biển Của Nàng - Phù Hoa
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Núi Của Nàng, Biển Của Nàng
Ngôn tình
HKT Lại Lại Lại Khảo Thứ Nhất Rồi - Cửu Tử
⭐⭐⭐ 6.2
HKT Lại Lại Lại Khảo Thứ Nhất Rồi
Ngôn tình
Máy Tính Siêu Cấp - Phong Cuồng Băng Bào Hao
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Máy Tính Siêu Cấp
Vườn trường
Fan Của Ta Là Thứ Nhất Đế Quốc - Phỉ
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Fan Của Ta Là Thứ Nhất Đế Quốc
Ngôn tình
Trước Tiên Có Thể Khẳng Định Ngươi Không Phải Chú Thuật Sư - lemon drop
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Trước Tiên Có Thể Khẳng Định Ngươi Không Phải Chú Thuật Sư
Đồng nhân