Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).
Cập nhật ngày 23/09/2023: Tính năng dịch bằng Bing + Dịch máy kiểu cũ đã mở trở lại. Các bạn bấm vào chỗ [Dịch thô] để xem.

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Chicago 1990 - Tề Khả Hưu
⭐⭐⭐ 5.5
Chicago 1990
Trạch văn
Hải Tặc Pháp Điển - Duy Cầu Đắc Trung
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Hải Tặc Pháp Điển
Trạch văn
Dù Sao Ta Là Kẻ Có Siêu Năng Lực - Cật Thư Yêu
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Dù Sao Ta Là Kẻ Có Siêu Năng Lực
Trạch văn
Thành Sáng Chói 13 Ân Cát Của Khoa - Bối Hậu Hữu Thần Trợ C
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Thành Sáng Chói 13 Ân Cát Của Khoa
Trạch văn
Đại Đường Tây Vực Phát Trực Tiếp Ký - Tắc Nhâm Đích Cảng Loan
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Đại Đường Tây Vực Phát Trực Tiếp Ký
Trạch văn
Ngày Thường Của Mã Ân - F Quân
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Ngày Thường Của Mã Ân
Trạch văn
Trò Chơi Này Cũng Quá Chân Thật Rồi - Thần Tinh LL
⭐⭐⭐ 6
Trò Chơi Này Cũng Quá Chân Thật Rồi
Trạch văn
Tìm Kiếm Hạm Nương Đi Lạc - Hải Để Dung Nham
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Tìm Kiếm Hạm Nương Đi Lạc
Trạch văn
Ta Còn Lâu Mới Bị Cô Bé Bắt Nạt Nhé - Phế Thiết Hành Giả
⭐⭐⭐⭐ 7
Ta Còn Lâu Mới Bị Cô Bé Bắt Nạt Nhé
Trạch văn
Giáo Sư Ma Văn Nào Đó Của Hogwarts - Hàn Du Tư
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Giáo Sư Ma Văn Nào Đó Của Hogwarts
Trạch văn
Thần Thương Thủ Tổng Mạn - Thương Hồn @ Áo Nghĩa
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Thần Thương Thủ Tổng Mạn
Trạch văn
Đương Ngoại Thần Buông Xuống Lúc Thế Giới Khác - Thuỷ Ngân Thuật Sĩ
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.4
Đương Ngoại Thần Buông Xuống Lúc Thế Giới Khác
Trạch văn
Ta Ở Nhật Bản Vẽ Cuốn Vở Eromanga - Liễu Thuỷ Tâm
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Ta Ở Nhật Bản Vẽ Cuốn Vở Eromanga
Trạch văn
Hắc Long Pháp Điển - Hoan Thanh
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Hắc Long Pháp Điển
Trạch văn
Khả Năng Ta Tu Là Tiên Giả - Minh Nguyệt Địa Thượng Sương
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Khả Năng Ta Tu Là Tiên Giả
Trạch văn
Luân Hồi Lạc Viên - Na Nhất Chích Văn Tử
⭐⭐⭐ 5
Luân Hồi Lạc Viên
Trạch văn
Bạn Gái Của Ta Là Đại Tiểu Thư Ác Liệt - Lược Quá Đích Ô Nha
⭐⭐⭐ 5
Bạn Gái Của Ta Là Đại Tiểu Thư Ác Liệt
Trạch văn
Sổ Tay Thuật Sư - Thính Nhật
⭐⭐⭐ 5.1
Sổ Tay Thuật Sư
Trạch văn
Rồng Đỏ - Tiếp Tạp Khẩu
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Rồng Đỏ
Trạch văn
Người Chơi Dungeon - Lam Bạch Đích Thiên
⭐⭐⭐ 6.1
Người Chơi Dungeon
Trạch văn
Xuyên Qua Phương Thức Sai Lầm Đến Pokémon - Lục Hồng Trà
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Xuyên Qua Phương Thức Sai Lầm Đến Pokémon
Trạch văn
Hoằng Đồ Của Biến Cố - Ddt Dược Tễ
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Hoằng Đồ Của Biến Cố
Trạch văn
Ta Lại Không Phải Thám Tử - Hải Để Mạn Bộ Giả
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Ta Lại Không Phải Thám Tử
Huyền nghi
Hàng Ma Chuyên Gia - Cật Thư Yêu
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Hàng Ma Chuyên Gia
Trạch văn
NARUTO: Hoạt Cửu Kiến - Lý Tứ Dương
⭐⭐⭐⭐ 6.8
NARUTO: Hoạt Cửu Kiến
Trạch văn