Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện - Vong Ngữ
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện
Tiên hiệp
Địa Sát Bảy Mươi Hai Biến - Tế Tửu
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Địa Sát Bảy Mươi Hai Biến
Tiên hiệp
Đại Đạo Tranh Phong - Ngộ Đạo Giả
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Đại Đạo Tranh Phong
Tiên hiệp
Giải Trí Xuân Thu - Cơ Xoa
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Giải Trí Xuân Thu
Tiên hiệp
Cực Đạo Thiên Ma - Cổn Khai
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Cực Đạo Thiên Ma
Tiên hiệp
Diệt Vận Đồ Lục - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8
Diệt Vận Đồ Lục
Tiên hiệp
Tru Tiên - Tiêu Đỉnh
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Tru Tiên
Tiên hiệp
Hứa Tiên Chí - Thuyết Mộng Giả
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Hứa Tiên Chí
Tiên hiệp
Cổ Chân Nhân - Cổ Chân Nhân
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Cổ Chân Nhân
Huyền ảo
Đạo Thiên Tiên Đồ - Kinh Kha Thủ
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Đạo Thiên Tiên Đồ
Tiên hiệp
Vấn Đạo Hồng Trần - Cơ Xoa
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Vấn Đạo Hồng Trần
Tiên hiệp
Tu Chân Môn Phái Chưởng Môn Lộ - Tề Khả Hưu
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Tu Chân Môn Phái Chưởng Môn Lộ
Tiên hiệp
U Minh Tiên Đồ - Giảm Phì Chuyên Gia
⭐⭐⭐⭐ 7.8
U Minh Tiên Đồ
Tiên hiệp
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn
⭐⭐⭐⭐ 7
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Tiên hiệp
Vô Hạn Đạo Võ Giả Lộ - Cơ Ngạ 2006
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Vô Hạn Đạo Võ Giả Lộ
Đồng nhân
Đại Thánh Truyện - Thuyết Mộng Giả
⭐⭐⭐⭐ 7
Đại Thánh Truyện
Tiên hiệp
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo - Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết
⭐⭐⭐ 6
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo
Tiên hiệp
Che Trời - Thần Đông
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Che Trời
Tiên hiệp
Nhân Sinh Trường Hận Thuỷ Trường Đông - Thuỷ Minh Thạch
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Nhân Sinh Trường Hận Thuỷ Trường Đông
Tiên hiệp
Tiên Nghịch - Nhĩ Căn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Tiên Nghịch
Tiên hiệp
Thần Bí Phục Hồi - Phật Tiền Hiến Hoa
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Thần Bí Phục Hồi
Tiên hiệp
Phật Vốn Là Đạo - Mộng Nhập Thần Cơ
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Phật Vốn Là Đạo
Tiên hiệp
Thế Giới Tu Chân - Phương Tưởng
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Thế Giới Tu Chân
Tiên hiệp
Kiếm Lai - Phong Hoả Hí Chư Hầu
⭐⭐⭐ 4.9
Kiếm Lai
Tiên hiệp
Ta Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh - Phẫn Nộ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Ta Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh
Tiên hiệp