Cha Đỡ Đầu Quán Quân - Lâm Hải Thính Đào
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Cha Đỡ Đầu Quán Quân
Thể thao
Trùng Sinh Tại Trên Đường Chạy - Phi Thiên Tô Ngư
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Trùng Sinh Tại Trên Đường Chạy
Ngôn tình
Chạy Ra Đời Người Của Ta - Tang Thi Vũ
⭐⭐⭐ 6.2
Chạy Ra Đời Người Của Ta
Thể thao
Trùng Sinh: Mộng Cờ Vây - Thất Tử Bát Hoạt
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Trùng Sinh: Mộng Cờ Vây
Thi đấu
Trái Tim Quán Quân - Lâm Hải Thính Đào
⭐⭐⭐ 6.2
Trái Tim Quán Quân
Thể thao
Vua Khu Vịnh - Ma Nghiễn Thiếu Niên
⭐⭐⭐ 5.8
Vua Khu Vịnh
Thi đấu
Truyền Kỳ Ngày Mai - Thố Lai Cát Thảo
⭐⭐⭐ 5.5
Truyền Kỳ Ngày Mai
Thể thao
Bóng Tại Dưới Chân - dleer
⭐⭐⭐⭐ 7
Bóng Tại Dưới Chân
Thi đấu
Giáo Hoàng Giới Bóng Rổ - Thố Lai Cát Thảo
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Giáo Hoàng Giới Bóng Rổ
Thể thao
Ngọn Roi Của Thượng Đế Bóng Rổ - Bất Ái Cật Thảo Đích Dương
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Ngọn Roi Của Thượng Đế Bóng Rổ
Thi đấu
Ta Liền Có Thể Ghi Bàn - Bất Cật Tiểu Nam Qua
⭐⭐⭐ 5.9
Ta Liền Có Thể Ghi Bàn
Thể thao
Chúng Ta Là Quán Quân - Lâm Hải Thính Đào
⭐⭐⭐⭐ 8
Chúng Ta Là Quán Quân
Thi đấu
Ta Có Bốn Tiền Nhiệm Siêu Sao - Lang Nghiễm
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Ta Có Bốn Tiền Nhiệm Siêu Sao
Ngôn tình
Còn Lại, Chỉ Có Tạp Âm - Trầm Mặc Đích Ái
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Còn Lại, Chỉ Có Tạp Âm
Thi đấu
Chúa Nhẫn Siêu Cấp - Thố Lai Cát Thảo
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Chúa Nhẫn Siêu Cấp
Thi đấu
Vùng Cấm Hùng - Lâm Hải Thính Đào
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Vùng Cấm Hùng
Thể thao
Bất Tử - Yêu Chu
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Bất Tử
Đồng nhân
Vận Động Toàn Năng Viên - Quá Quan Trảm Tướng
⭐⭐⭐ 5.3
Vận Động Toàn Năng Viên
Thi đấu
Đa Tài Giới Thể Thao - Thuật Tiểu Thành
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Đa Tài Giới Thể Thao
Thể thao
Trùng Sinh: Sát Thủ Đài Quyền - Hồ Du
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Trùng Sinh: Sát Thủ Đài Quyền
Thi đấu
Linh Giây Tuyệt Sát - Bất Ái Cật Thảo Đích Dương
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Linh Giây Tuyệt Sát
Thi đấu
Hệ Thống Công Nghệ Đen Của Bá Bóng - Bất Ái Cật Thảo Đích Dương
⭐⭐⭐ 5.1
Hệ Thống Công Nghệ Đen Của Bá Bóng
Thể thao
Truyền Kỳ Quán Quân - Lâm Hải Thính Đào
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Truyền Kỳ Quán Quân
Thi đấu
Thiên Tú - Ngự Tỉnh Phanh Hương
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Thiên Tú
Ngôn tình
Truyền Kỳ Cờ Vây - Thất Tử Bát Hoạt
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Truyền Kỳ Cờ Vây
Thi đấu