Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
Thập Cảnh Đoạn - Phương Thốn Quang
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Thập Cảnh Đoạn
Võ hiệp
Đại Đường Song Long: Trùng Sinh Biên Bất Phụ - wolui
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Đại Đường Song Long: Trùng Sinh Biên Bất Phụ
Huyền ảo
Yêu Đao Ký - Mặc Mặc Hầu
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Yêu Đao Ký
Võ hiệp
Sương Chiều Ngưng Hương - snow_xefd
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Sương Chiều Ngưng Hương
Võ hiệp
Alibuda Niên Đại Ký - Lộng Ngọc
⭐⭐⭐⭐⭐ 9
Alibuda Niên Đại Ký
Huyền ảo
Tiêu Tề Diễm Sử - Vân Tiệm Sinh
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Tiêu Tề Diễm Sử
Tiên hiệp
FATE Căn Nguyên Chi Bổng - wolui
⭐⭐⭐⭐ 7.6
FATE Căn Nguyên Chi Bổng
Giả tưởng
Nhật Quang Nữ Thần - wolui
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Nhật Quang Nữ Thần
Đô thị
Sàng Đạo Thụ Nghiệp - Tần Thủ
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Sàng Đạo Thụ Nghiệp
Đô thị
Trộm Ngọc - snow_xefd
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Trộm Ngọc
Võ hiệp
Đại Minh Thiên Hạ - hui329
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Đại Minh Thiên Hạ
Lịch sử
Thành Thần Phạt - snow_xefd
⭐⭐⭐ 6.2
Thành Thần Phạt
Đô thị
Mặt Hoa Văn - Phiêu Bạc Lữ Nhân
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Mặt Hoa Văn
Đô thị
Trùng Sinh Triệu Chí Kính - wolui
⭐⭐⭐⭐ 8
Trùng Sinh Triệu Chí Kính
Võ hiệp
Kim Lân Há Là Vật Trong Ao - MONKEY
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Kim Lân Há Là Vật Trong Ao
Đô thị
Vinh Quang Của Anh Rể - Tiểu Thủ
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Vinh Quang Của Anh Rể
Đô thị
Đô Thị Trộm Hương Tặc - snow_xefd
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Đô Thị Trộm Hương Tặc
Đô thị
Nhập Vào Người Ký - Cổ Dung
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Nhập Vào Người Ký
Tiên hiệp
Ngư Long Múa - Mặc Mặc Hầu
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Ngư Long Múa
Võ hiệp
Conan: Tối Cường Đại Thúc - Cô Thành Gia Đích A Lưu
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Conan: Tối Cường Đại Thúc
Đồng nhân
Dâm Kỳ Sao: Toả Tình Chú - snow_xefd
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Dâm Kỳ Sao: Toả Tình Chú
Đô thị
Một Đời Đại Hiệp - snow_xefd
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Một Đời Đại Hiệp
Võ hiệp
Yêu Tăng Tây Hành Ký - Tuyệt Sắc Phu
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Yêu Tăng Tây Hành Ký
Tiên hiệp
Mợ Bất Luân Thân Tình - supersavage
⭐⭐⭐⭐ 7
Mợ Bất Luân Thân Tình
Đô thị