Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).
Cập nhật ngày 23/09/2023: Tính năng dịch bằng Bing + Dịch máy kiểu cũ đã mở trở lại. Các bạn bấm vào chỗ [Dịch thô] để xem.

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Tu Chân Group Chat - Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Tu Chân Group Chat
Đô thị
Ẩn Sát - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Ẩn Sát
Đô thị
Nhà Cung Ứng Mỹ Thực - Hội Tố Thái Đích Miêu
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Nhà Cung Ứng Mỹ Thực
Đô thị
Trùng Sinh: Quan Lộ Thương Đồ - Canh Tục
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Trùng Sinh: Quan Lộ Thương Đồ
Đô thị
Thời Đại Văn Nghệ - Thuỵ Giác Hội Biến Bạch
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Thời Đại Văn Nghệ
Đô thị
Xuyên Thấu Sau Tái Bác Du Hí Diệt Sạch BOSS Thành Công Thượng Vị - An Bách
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Xuyên Thấu Sau Tái Bác Du Hí Diệt Sạch BOSS Thành Công Thượng Vị
Ngôn tình
Đại Vương Tha Mạng - Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử
⭐⭐⭐ 4.5
Đại Vương Tha Mạng
Đô thị
Trở Lại Quá Khứ Biến Thành Mèo - Trần Từ Lãn Điều
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Trở Lại Quá Khứ Biến Thành Mèo
Đô thị
Trùng Sinh: Học Bá Thần Cấp - Chí Điểu Thôn
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Trùng Sinh: Học Bá Thần Cấp
Đô thị
Chế Bá Hollywood - Ngự Tỉnh Phanh Hương
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Chế Bá Hollywood
Ngôn tình
Đại Y Lăng Nhiên - Chí Điểu Thôn
⭐⭐⭐ 6.1
Đại Y Lăng Nhiên
Đô thị
Thiên Vương Thú Cưng - Giai Phá
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Thiên Vương Thú Cưng
Đô thị
Bạn Gái Của Ta Là Ác Nữ - Hải Để Mạn Bộ Giả
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Bạn Gái Của Ta Là Ác Nữ
Đô thị
Trùng Sinh Thời Đại Dã Tính - Vương Tử Quân
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Trùng Sinh Thời Đại Dã Tính
Đô thị
Ngược Dòng Niên Đại Hồn Nhiên - Nhân Gian Võ Khố
⭐⭐⭐ 5.8
Ngược Dòng Niên Đại Hồn Nhiên
Đô thị
Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn - Trương Tiểu Hoa
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Đô thị
Cố Đạo Trường Sinh - Thuỵ Giác Hội Biến Bạch
⭐⭐⭐ 5.5
Cố Đạo Trường Sinh
Đô thị
Trùng Sinh: Đại Niết Bàn - Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Trùng Sinh: Đại Niết Bàn
Đô thị
Tục Nhân Trở Về - Canh Bất Nhượng
⭐⭐⭐ 5.4
Tục Nhân Trở Về
Đô thị
Trùng Sinh: Quan Đạo - Lục Sự Tham Quân
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Trùng Sinh: Quan Đạo
Đô thị
Câu Lạc Bộ Người Mua Trafford - Tịch Sơn Bạch Thạch
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Câu Lạc Bộ Người Mua Trafford
Đô thị
Quan Tiên - Trần Phong Tiếu
⭐⭐⭐⭐ 7
Quan Tiên
Tiên hiệp
Đỉnh Chóp Chuỗi Thức Ăn Nam Nhân - Hùng Lang Cẩu
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Đỉnh Chóp Chuỗi Thức Ăn Nam Nhân
Đô thị
Lạc Viên Tận Thế - Tu Vĩ Câu Toàn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Lạc Viên Tận Thế
Khoa viễn
Giải Trí: Hoang Dã Thực Thần - Tường Thuỵ Ngự Muội
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Giải Trí: Hoang Dã Thực Thần
Đô thị