Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).
Cập nhật ngày 23/09/2023: Tính năng dịch bằng Bing + Dịch máy kiểu cũ đã mở trở lại. Các bạn bấm vào chỗ [Dịch thô] để xem.

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Hồng Lâu Mộng - Tào Tuyết Cần
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.9
Hồng Lâu Mộng
Loại khác
Pháp Tắc Quý Tộc - Nhị Thập Thất Nam
⭐⭐⭐⭐ 8
Pháp Tắc Quý Tộc
Loại khác
Thức Tỉnh - Phảng Như Hôm Qua - Lệnh Hồ BEYOND
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Thức Tỉnh - Phảng Như Hôm Qua
Loại khác
Trùng Sinh: Đường Quê Dằng Dặc - Tuyết Hạ
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.8
Trùng Sinh: Đường Quê Dằng Dặc
Loại khác
Đúc Người Sao - Phù Đồ Tử
⭐⭐⭐ 6
Đúc Người Sao
Loại khác
Cha Đỡ Đầu Hắc Kim - Mộng Đổng Đích Trư
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Cha Đỡ Đầu Hắc Kim
Loại khác
Thành Gió Bão Làm Công Thực Lục - Hựu Nhất Cá Ngư Lôi
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Thành Gió Bão Làm Công Thực Lục
Loại khác
Biến Thân Thiếu Nữ Cá Muối - Tần Hàm Dương Vệ Thú Binh
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Biến Thân Thiếu Nữ Cá Muối
Loại khác
Quyền Trấn Sơn Hà - Mộng Nhập Thần Cơ
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Quyền Trấn Sơn Hà
Loại khác
Vô Hạn Anh Linh Thần Toạ - Thành Chi Thiên
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Vô Hạn Anh Linh Thần Toạ
Loại khác
Thường Thư Hân - Nguy Hiểm Phách Đáng
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Thường Thư Hân
Loại khác
Mao Trạch Đông Tư Tưởng, Đặng Tiểu Bình Lý Luận Hoà “Tam Cá Đại Biểu” Trọng Yếu Tư Tưởng Khái Luận - Vương Ngọc Bình
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Mao Trạch Đông Tư Tưởng, Đặng Tiểu Bình Lý Luận Hoà “Tam Cá Đại Biểu” Trọng Yếu Tư Tưởng Khái Luận
Loại khác
Tầng Nhân Cách Thứ Ba - Thường Thư Hân
⭐⭐⭐⭐ 7
Tầng Nhân Cách Thứ Ba
Loại khác
Thường Thư Hân - Đệ Tam Trọng Nhân Cách
⭐⭐⭐⭐ 7
Thường Thư Hân
Loại khác
Siêu Sao Thịnh Thế - Vương Tử Quân
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Siêu Sao Thịnh Thế
Loại khác
Ngô Đạo Trưởng Không Cô - Dị Số Định Lý
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Ngô Đạo Trưởng Không Cô
Loại khác
Ngoại Hình Chính Là Chính Nghĩa - Tiểu Thời Quang Luyến Khúc
⭐⭐⭐ 6
Ngoại Hình Chính Là Chính Nghĩa
Loại khác
Tài Liệu Vì Vương - Cấp Đống Nhân
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Tài Liệu Vì Vương
Loại khác
Bá Phù Đích Khủng Bố Cố Sự Tập 0 - Tiếp Tạp Khẩu
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Bá Phù Đích Khủng Bố Cố Sự Tập 0
Loại khác
Tập Câu Chuyện Khủng Bố Bá Phù - Tiếp Tạp Khẩu
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Tập Câu Chuyện Khủng Bố Bá Phù
Loại khác
Man Hoang Ký - Thụ Hạ Dã Hồ
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Man Hoang Ký
Loại khác
Ta Liền Là Vu Yêu - Hồng Cao Đạt
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Ta Liền Là Vu Yêu
Loại khác
Chinh Phục Sử Đế Quốc Đại Tống - cuslaa
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Chinh Phục Sử Đế Quốc Đại Tống
Loại khác
Tuỳ Thanh Phong Khứ - Đại Minh Cuồng Sĩ
⭐⭐⭐ 6
Tuỳ Thanh Phong Khứ
Loại khác
Trùng Sinh: Phú Hào Siêu Cấp - Bát Trảo Chương Ngư
⭐⭐⭐⭐ 7
Trùng Sinh: Phú Hào Siêu Cấp
Loại khác