Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Tể Chấp Thiên Hạ - cuslaa
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Tể Chấp Thiên Hạ
Lịch sử
Chuế Tế - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Chuế Tế
Lịch sử
Bình Minh Màu Đỏ - Phi Hồng Chi Nguyệt
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Bình Minh Màu Đỏ
Lịch sử
Vãn Minh - Kha Sơn Mộng
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Vãn Minh
Lịch sử
Giải Trí Xuân Thu - Cơ Xoa
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Giải Trí Xuân Thu
Tiên hiệp
Dân Quốc: Văn Hào Quật Khởi - Vương Tử Quân
⭐⭐⭐ 6.1
Dân Quốc: Văn Hào Quật Khởi
Lịch sử
Phúc Hán - Lựu Đạn Phạ Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Phúc Hán
Lịch sử
Khánh Dư Niên - Miêu Nị
⭐⭐⭐ 5.9
Khánh Dư Niên
Giả tưởng
Tần Lại - Thất Nguyệt Tân Phiên
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Tần Lại
Lịch sử
Cực Phẩm Gia Đinh - Vũ Nham
⭐⭐⭐⭐ 8
Cực Phẩm Gia Đinh
Giả tưởng
Trở Lại Triều Minh Làm Vương Gia - Nguyệt Quan
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Trở Lại Triều Minh Làm Vương Gia
Lịch sử
Thượng Phẩm Hàn Sĩ - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Thượng Phẩm Hàn Sĩ
Lịch sử
Lâm Cao Sao Mai - Xuy Ngưu Giả
⭐⭐⭐ 6
Lâm Cao Sao Mai
Lịch sử
Tam Quốc: Phong Lưu Nhất - Triệu Tử Viết
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Tam Quốc: Phong Lưu Nhất
Lịch sử
Điệp Ảnh Phong Vân - Tầm Thanh Đằng
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Điệp Ảnh Phong Vân
Quân sự
Trùm Nước Mỹ 1855 - Nãi Bình Chiến Đấu Cơ
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Trùm Nước Mỹ 1855
Lịch sử
Thiệu Tống - Lựu Đạn Phạ Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Thiệu Tống
Lịch sử
Hoa Cùng Kiếm Cùng France - Cái Cung Xuất Mộng
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Hoa Cùng Kiếm Cùng France
Lịch sử
Máy Xay Lịch Sử - Mộc Doãn Phong
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Máy Xay Lịch Sử
Lịch sử
Thập Quốc Thiên Kiều - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Thập Quốc Thiên Kiều
Lịch sử
Xuân Thu Ta Vì Vương - Thất Nguyệt Tân Phiên
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Xuân Thu Ta Vì Vương
Lịch sử
Phấn Đấu Tại Triều Minh Mới - Tuỳ Khinh Phong Khứ
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Phấn Đấu Tại Triều Minh Mới
Lịch sử
Đại Ngụy Phương Hoa - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Đại Ngụy Phương Hoa
Lịch sử
Đại Minh Xuân Sắc - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Đại Minh Xuân Sắc
Lịch sử
Ta Muốn Làm Hoàng Đế - Yếu Ly Thích Kinh Kha
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Ta Muốn Làm Hoàng Đế
Lịch sử