Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Chúa Tể Quỷ Bí - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Chúa Tể Quỷ Bí
Huyền ảo
Thần Toạ Áo Thuật - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Thần Toạ Áo Thuật
Huyền ảo
Nhất Thế Chi Tôn - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhất Thế Chi Tôn
Huyền ảo
Buông Cái Nữ Phù Thuỷ Kia Ra - Nhị Mục
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Buông Cái Nữ Phù Thuỷ Kia Ra
Kỳ huyễn
Thánh Khư - Thần Đông
⭐⭐⭐⭐ 7
Thánh Khư
Huyền ảo
Vấn Kính - Giảm Phì Chuyên Gia
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Vấn Kính
Huyền ảo
Gian Khách - Miêu Nị
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Gian Khách
Huyền ảo
Báng Bổ - Yên Vũ Giang Nam
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Báng Bổ
Huyền ảo
Võ Đạo Tông Sư - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐ 5.9
Võ Đạo Tông Sư
Huyền ảo
Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
Tương Dạ - Miêu Nị
⭐⭐⭐ 5.5
Tương Dạ
Huyền ảo
Đấu Phá Thương Khung - Thiên Tàm Thổ Đậu
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Đấu Phá Thương Khung
Huyền ảo
Toà Thành Tội Ác - Yên Vũ Giang Nam
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Toà Thành Tội Ác
Huyền ảo
Thế Giới Vu Sư - Cổn Khai
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Thế Giới Vu Sư
Huyền ảo
Cuộc Phiêu Lưu Truyền Kỳ Của Thế Giới Sụp Đổ - Quốc Vương Bệ Hạ
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Cuộc Phiêu Lưu Truyền Kỳ Của Thế Giới Sụp Đổ
Huyền ảo
Chẳng Lẽ Ta Là Thần - Hùng Lang Cẩu
⭐⭐⭐⭐ 7
Chẳng Lẽ Ta Là Thần
Huyền ảo
Mục Thần Ký - Trạch Trư
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Mục Thần Ký
Huyền ảo
Nhân Sinh Trường Hận Thuỷ Trường Đông - Thuỷ Minh Thạch
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Nhân Sinh Trường Hận Thuỷ Trường Đông
Tiên hiệp
Tử Xuyên - Lão Trư
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Tử Xuyên
Huyền ảo
Nho Đạo Chí Thánh - Vĩnh Hằng Chi Hoả
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Nho Đạo Chí Thánh
Huyền ảo
Hành Trình Thần Bí - Cổn Khai
⭐⭐⭐⭐ 7
Hành Trình Thần Bí
Kỳ huyễn
Nguyên Thuỷ Chiến Ký - Trần Từ Lãn Điều
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Nguyên Thuỷ Chiến Ký
Huyền ảo
Ma Pháp Học Đồ - Lam Tinh
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Ma Pháp Học Đồ
Kỳ huyễn
Vĩnh Hằng Kiếm Chủ - Cổn Khai
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Vĩnh Hằng Kiếm Chủ
Huyền ảo
Minh Nhật Chi Kiếp - Hùng Lang Cẩu
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Minh Nhật Chi Kiếp
Huyền ảo