Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Đại Xuyên Việt Thế Giới Ảo Tưởng - Thần Nhất Thập Nhất
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Đại Xuyên Việt Thế Giới Ảo Tưởng
Huyền ảo
Thánh Khư - Thần Đông
⭐⭐⭐⭐ 7
Thánh Khư
Huyền ảo
Bắt Đầu Từ Ubume - Hoạt Nhi Cai
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Bắt Đầu Từ Ubume
Khoa viễn
Thời Đại Văn Nghệ - Thuỵ Giác Hội Biến Bạch
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Thời Đại Văn Nghệ
Đô thị
Cao Thủ Toàn Chức - Hồ Điệp Lam
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Cao Thủ Toàn Chức
Trò chơi
Dân Quốc: Văn Hào Quật Khởi - Vương Tử Quân
⭐⭐⭐ 6.1
Dân Quốc: Văn Hào Quật Khởi
Lịch sử
Vấn Kính - Giảm Phì Chuyên Gia
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Vấn Kính
Huyền ảo
Xuyên Thấu Sau Trò Chơi Cyber Diệt Sạch Boss Thành Công Thượng Vị - An Bách
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Xuyên Thấu Sau Trò Chơi Cyber Diệt Sạch Boss Thành Công Thượng Vị
Ngôn tình
Gian Khách - Miêu Nị
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Gian Khách
Huyền ảo
Báng Bổ - Yên Vũ Giang Nam
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Báng Bổ
Huyền ảo
Phúc Hán - Lựu Đạn Phạ Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Phúc Hán
Lịch sử
Tru Tiên - Tiêu Đỉnh
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Tru Tiên
Tiên hiệp
Dị Thường Sinh Vật Kiến Văn Lục - Viễn Đồng
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Dị Thường Sinh Vật Kiến Văn Lục
Khoa viễn
Khánh Dư Niên - Miêu Nị
⭐⭐⭐ 5.9
Khánh Dư Niên
Giả tưởng
Tần Lại - Thất Nguyệt Tân Phiên
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Tần Lại
Lịch sử
Đại Vương Tha Mạng - Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử
⭐⭐⭐ 4.5
Đại Vương Tha Mạng
Đô thị
Cực Phẩm Gia Đinh - Vũ Nham
⭐⭐⭐⭐ 8
Cực Phẩm Gia Đinh
Giả tưởng
Trở Lại Quá Khứ Biến Thành Mèo - Trần Từ Lãn Điều
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Trở Lại Quá Khứ Biến Thành Mèo
Đô thị
Hứa Tiên Chí - Thuyết Mộng Giả
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Hứa Tiên Chí
Tiên hiệp
Đạo Quỷ Dị Tiên - Hồ Vĩ Đích Bút
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
Ngộ Không Truyện - Kim Hà Tại
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Ngộ Không Truyện
Đồng nhân
Trùng Trở Vô Tận - Hạch Động Lực Chiến Liệt Hạm
⭐⭐⭐⭐ 7
Trùng Trở Vô Tận
Quân sự
Võ Đạo Tông Sư - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐ 5.9
Võ Đạo Tông Sư
Huyền ảo
Trùng Sinh: Học Bá Thần Cấp - Chí Điểu Thôn
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Trùng Sinh: Học Bá Thần Cấp
Đô thị
Chicago 1990 - Tề Khả Hưu
⭐⭐⭐ 5.5
Chicago 1990
Trạch văn