Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Ngộ Không Truyện - Kim Hà Tại
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Ngộ Không Truyện
Đồng nhân
Vô Hạn Đạo Võ Giả Lộ - Cơ Ngạ 2006
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Vô Hạn Đạo Võ Giả Lộ
Đồng nhân
Hải Tặc Pháp Điển - Duy Cầu Đắc Trung
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Hải Tặc Pháp Điển
Trạch văn
Tìm Kiếm Hạm Nương Đi Lạc - Hải Để Dung Nham
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Tìm Kiếm Hạm Nương Đi Lạc
Trạch văn
[Tổng] Hoạ Phong Xuyên Việt Này Không Đúng Á - Ngu Xuẩn Nhân Loại
⭐⭐⭐⭐ 7.5
[Tổng] Hoạ Phong Xuyên Việt Này Không Đúng Á
Đồng nhân
Giáo Sư Ma Văn Nào Đó Của Hogwarts - Hàn Du Tư
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Giáo Sư Ma Văn Nào Đó Của Hogwarts
Trạch văn
Luân Hồi Lạc Viên - Na Nhất Chích Văn Tử
⭐⭐⭐ 5
Luân Hồi Lạc Viên
Trạch văn
Hoằng Đồ Của Biến Cố - Ddt Dược Tễ
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Hoằng Đồ Của Biến Cố
Trạch văn
Đại Đường: Ta Là Độc Cô Phượng - Ẩn Tiên Giả
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Đại Đường: Ta Là Độc Cô Phượng
Đồng nhân
NARUTO: Hoạt Cửu Kiến - Lý Tứ Dương
⭐⭐⭐⭐ 6.8
NARUTO: Hoạt Cửu Kiến
Trạch văn
FATE Căn Nguyên Chi Bổng - wolui
⭐⭐⭐⭐ 7.6
FATE Căn Nguyên Chi Bổng
Giả tưởng
Kha Học Nghiệm Thi Quan - Hà Lưu Chi Uông
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Kha Học Nghiệm Thi Quan
Trạch văn
NARUTO: Cứu Thế Chủ - Phạm Nghi Đồng
⭐⭐⭐⭐ 6.3
NARUTO: Cứu Thế Chủ
Đồng nhân
Trạch Điện Từ Pháo Khoa Học Nào Đó - Ngự Phản 10086
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Trạch Điện Từ Pháo Khoa Học Nào Đó
Đồng nhân
Chuông Tang Comic Mỹ - Hỗn Độn Văn Công Đoàn
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Chuông Tang Comic Mỹ
Trạch văn
Cố Quốc Thần Du - Thành Lý Lão Thử
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Cố Quốc Thần Du
Võ hiệp
NARUTO: Nhất Mạnh Chấn Chui - Dạ Nam Thính Phong
⭐⭐⭐⭐ 6.7
NARUTO: Nhất Mạnh Chấn Chui
Trạch văn
Tinh Linh Chưởng Môn Nhân - Khinh Tuyền Lưu Hưởng
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Tinh Linh Chưởng Môn Nhân
Trạch văn
Thánh Tăng [Võ Hiệp Tổng] - Đỉnh Thượng Nhuyễn
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Thánh Tăng [Võ Hiệp Tổng]
Đồng nhân
Mang Theo NARUTO Sống Lại Tokyo Nhật Bản - Vũ Hậu Bất Đái Đao
⭐⭐⭐ 5.2
Mang Theo NARUTO Sống Lại Tokyo Nhật Bản
Trạch văn
Cải Cách Giới Ma Pháp Mở Ra - Khâm Dạ
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Cải Cách Giới Ma Pháp Mở Ra
Đồng nhân
Thế Giới NARUTO Trong Mắt Chuyển Sinh - Không Tưởng Chi Long
⭐⭐⭐ 5.4
Thế Giới NARUTO Trong Mắt Chuyển Sinh
Trạch văn
Tự Thế Giới Cũ - Huyết Nhiễm Minh Nguyệt
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Tự Thế Giới Cũ
Đồng nhân
Vu Sư Tại Thế Giới CONAN - Truy Mộng Nhân Love Bình
⭐⭐⭐ 5.8
Vu Sư Tại Thế Giới CONAN
Trạch văn
Ta Conan Không Phải Pệnh Chần Kinh - Yên Hoả Tửu Tụng
⭐⭐⭐ 6.1
Ta Conan Không Phải Pệnh Chần Kinh
Trạch văn