Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người - Náo Náo Bất Ái Náo
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người
Đô thị
Tu Chân Group Chat - Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Tu Chân Group Chat
Đô thị
Ẩn Sát - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Ẩn Sát
Đô thị
Nhà Cung Ứng Mỹ Thực - Hội Tố Thái Đích Miêu
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Nhà Cung Ứng Mỹ Thực
Đô thị
Trùng Sinh: Quan Lộ Thương Đồ - Canh Tục
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Trùng Sinh: Quan Lộ Thương Đồ
Đô thị
Thời Đại Văn Nghệ - Thuỵ Giác Hội Biến Bạch
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Thời Đại Văn Nghệ
Đô thị
Đại Vương Tha Mạng - Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử
⭐⭐⭐ 4.5
Đại Vương Tha Mạng
Đô thị
Trở Lại Quá Khứ Biến Thành Mèo - Trần Từ Lãn Điều
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Trở Lại Quá Khứ Biến Thành Mèo
Đô thị
Trùng Sinh: Học Bá Thần Cấp - Chí Điểu Thôn
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Trùng Sinh: Học Bá Thần Cấp
Đô thị
Đại Y Lăng Nhiên - Chí Điểu Thôn
⭐⭐⭐ 6.1
Đại Y Lăng Nhiên
Đô thị
Thiên Vương Thú Cưng - Giai Phá
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Thiên Vương Thú Cưng
Đô thị
Bạn Gái Của Ta Là Ác Nữ - Hải Để Mạn Bộ Giả
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Bạn Gái Của Ta Là Ác Nữ
Đô thị
Trùng Sinh Thời Đại Dã Tính - Vương Tử Quân
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Trùng Sinh Thời Đại Dã Tính
Đô thị
Ngược Dòng Niên Đại Hồn Nhiên - Nhân Gian Võ Khố
⭐⭐⭐ 5.8
Ngược Dòng Niên Đại Hồn Nhiên
Đô thị
Trùng Sinh: Tâm Động - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐⭐ 8
Trùng Sinh: Tâm Động
Đô thị
Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn - Trương Tiểu Hoa
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Đô thị
Lão Bà Của Ta Là Công Chúa - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Lão Bà Của Ta Là Công Chúa
Đô thị
Buôn Tội - Tam Thiên Lưỡng Giác
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Buôn Tội
Đô thị
Cố Đạo Trường Sinh - Thuỵ Giác Hội Biến Bạch
⭐⭐⭐ 5.5
Cố Đạo Trường Sinh
Đô thị
Trùng Sinh: Đại Niết Bàn - Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Trùng Sinh: Đại Niết Bàn
Đô thị
Tục Nhân Trở Về - Canh Bất Nhượng
⭐⭐⭐ 5.4
Tục Nhân Trở Về
Đô thị
Trùng Sinh: Quan Đạo - Lục Sự Tham Quân
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Trùng Sinh: Quan Đạo
Đô thị
Câu Lạc Bộ Người Mua Trafford - Tịch Sơn Bạch Thạch
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Câu Lạc Bộ Người Mua Trafford
Đô thị
Đỉnh Chóp Chuỗi Thức Ăn Nam Nhân - Hùng Lang Cẩu
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Đỉnh Chóp Chuỗi Thức Ăn Nam Nhân
Đô thị
Hương Giang Mộng Ảo - Vương Tử Quân
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Hương Giang Mộng Ảo
Đô thị