Tiểu thuyết sảng văn chếch nhị thứ nguyên
Trạch vănĐồng nhânĐô thịNgôn tình (+6)
Trong thư đơn này thư mục, dù cho là tác phẩm đọc không xuống, cũng chí ít duy trì ở tiến độ xem đọc khoảng ba mươi chương; năm vạn chữ đủ để nhìn ra một bộ tác phẩm hay không đối với khẩu vị của ngươi, muốn sâu ký cái này vừa điểm; quyển sách trong đơn bình luận sách kiềm giữ tận lực nguyên tắc không kịch thấu; đối với bình luận sách muốn lý tính đối đãi, quan cảm của bản thân là cọc tiêu bình phán quan trọng nhất. (4 phần lấy xuống đối với ta đến nói có độc điểm rõ ràng, nhưng đối với ngươi đến nói có lẽ không nhất định.)