Bạch Tham Lang 02/08/2017
8
1538 lượt

Ta ghi.

Liên kết
Ưa thích 816
Bạch Tham Lang 28/04/2016
6.2
861 lượt

Tự thuật chếch hướng otaku. Tiết tấu khống chế không tốt (đặc biệt là cuốn cướp biển vùng Caribbean thất bại mà kịch nhóm kéo dài), hậu cung nghìn người một mặt không có rất đặc sắc, nhân vật lập không lên. Câu chuyện còn tính lý thú, công lực đáng tiếc không đủ.

Liên kết
Ưa thích 21
Bạch Tham Lang 28/04/2016
5.9
2494 lượt

Khoe mẽ trình độ còn có thể, vấn đề là điên cuồng nhặt nha tuệ tiền nhân. Muốn dùng meme không bằng đường đường chính chính mà dùng, đừng lại bản thân thêm một cái chữ sửa một cái chữ địa vẽ rắn thêm chân. Tài đều không có hoá tận, chỉ là một mặt ném đi lên, bốn phía người meme. Khoe mẽ phong cách cùng tẩu hoả nhập ma mờ ám, mưa bụi Giang Nam nhất mạch tương thừa. Bắt đầu xem còn được, xem lâu liền cảm thấy chế tạo, không giãn ra.

Liên kết
Ưa thích 97
Bạch Tham Lang 07/04/2016
8.2
2049 lượt

Tác phẩm cao thủ, tác giả nghe nói là cường giả của nữ tần, khống chế lên giải trí Mỹ đề tài này quen tay hay làm, nhìn ra được đối với đề tài này khá có tích luỹ.

Có lúc còn có thể nhìn ra một chút của thị giác nữ tính tác giả tự thuật khuynh hướng (Tuấn mỹ nhân vật nam tính nguyên sáng thuộc tính quá chừng xông ra, tại trong thế giới quyền lực nam tính giãy dụa, cảm giác cầu sinh luồn cúi……), làm nên câu chuyện giải trí Mỹ dưới thị giác nữ tính, chi tiết và chân thật độ đều rất cao, ngạnh sinh sinh đem giải trí Mỹ viết ra mùi vị cung đấu.

Ưu khuyết hai phân, ưu điểm là mở thị giác mới cùng với trình độ tinh mịn, đạt tới còn lại giải trí Mỹ văn cảnh giới không cách nào đạt tới; chỗ thiếu hụt là nó ý nghĩa mặt trái qua nặng, ảnh hưởng bộ phận quần thể độc giả xem đọc thể nghiệm.

Chỉnh thể đi lên nói ưu thắng xa kém, là độc giả giải trí Mỹ không thể không đọc một bản thượng giai tác phẩm.

Liên kết
Ưa thích 28
Bạch Tham Lang 12/03/2016
4.6
460 lượt

Sẽ không ghi kịch cảm tình liền không muốn cù cặc mù ghi, thành thành thật thật ghi ngươi đập điện ảnh còn có cứu. Tác giả thử tính mở rộng bản thân dã tâm của năng lực đáng giá tôn kính, nhưng là hiệu quả thực tế viết ra tới khiến người buồn nôn. Nói đạo lý, bộ phận của quyển sách này tình tiết đặc sắc mà có điểm sáng, nhưng mà bộ phận tình tiết thuần tuý là trí lực vũ nhục độc giả và cảm tình.

Không phải nói không thể ghi ngược, nhưng là kết cấu. Kết cấu. Kết cấu. Tiết tấu vừa phao bẩn.

Xem quyển sách này không bằng đem ⟨Đạo diễn tốt nhất⟩ lại xem một lượt.

Liên kết
Ưa thích 19
Bạch Tham Lang 03/03/2016
8.1
245 lượt

Đội Trung Quốc dũng đoạt ước mơ của World Cup. Biển rừng thời điểm này nghe sóng lớn còn không có học hội tưới và đánh mặt.

Liên kết
Ưa thích 13
Bạch Tham Lang 20/01/2016
8.4
905 lượt

Mộng cơ nhập thần sáng tác chủ đề nổi bật nhất vừa làm, cũng là nó phong cách cá nhân đạt tới đỉnh phong vừa làm. Nếu như chỉ xem một bản mộng tiểu thuyết cơ ghi nhập thần, vậy chính là ⟨Hắc Sơn Lão Yêu⟩. Đáng tiếc.

Liên kết
Ưa thích 47
Bạch Tham Lang 04/10/2015
8.1
324 lượt

Cự ly của mỏ quạ đen. Cùng so với ý chí quốc gia đến nói chi tiết xa không bằng, nhưng mà so với ý chí quốc gia muốn lý thú được nhiều.

Xem điểm đại khái tại não động. Nhiều khi miêu tả tương đối manh hai và dẹp lép hoá.

Liên kết
Ưa thích 4
Bạch Tham Lang 04/10/2015
8.4
416 lượt

Tương đối làm, rất làm. Nhưng mà đọc người của quyển sách này chỉ sợ không phải vì hành văn đến.

Chi tiết khảo chứng kinh người phi thường kỹ càng. Chủ nghĩa hiện thực quân lịch sử vô căn cứ võ (?).

Liên kết
Ưa thích 18
Bạch Tham Lang 11/08/2015
7.5
1285 lượt

Dị thường dễ coi, văn học mạng trong siêu tiêu chuẩn nhất lưu.

Liên kết
Ưa thích 20