Khinh Niệp Tiên Tu 03/05/2018
8.5
4441 lượt

Đối với ta đến nói, quyển sách này là kia tiên của chuẩn mực ta độc.

Sách không có bất kỳ độc điểm trên ý nghĩa phổ thông. Cho nên ta cho 8 phân.

Khiến rất nhiều người tán thưởng não động tiết học vật lý đại học không thôi, tại ta xem ra chính là độc điểm của lớn nhất.

Ta cảm thấy một bản ảo tưởng tiểu thuyết, là tác giả hướng độc giả bày ra thế giới sức tưởng tượng tác giả miêu tả, nó cần phải là kỳ quái sặc sỡ, hoa mỹ, khó mà tưởng nổi, tự nhất quán, cùng hiện thế hoàn toàn bất đồng, có thể nhường độc giả say mê thế giới trong đó. Làm nên nhân vật chính của người xuyên việt, quan điểm có thể dùng bản thân đa nguyên hoá làm nên điểm xuyết, hoặc là vì thế giới mang đến thay đổi.

Nhưng ngươi không thể dạng này ghi: Ta xuyên qua rồi! Đám này ngu muội liền bê tông đều không biết rõ! Nhường ta cho các ngươi nói một chút cái gì là bê tông! Thế là kỹ càng kể bê tông, tiếp lấy lại kể cốt thép, lại kể quấy xe. Mà đối với hết thảy miêu tả của thế giới khác thì chỉ có dân bản xứ nghe đến chút này ngẩn dạng. Thế giới ảo tưởng tại nơi nào? Ta vì cái gì muốn nghe bê tông, cốt thép và quấy xe? Nhàm chán tột cùng.

Liên kết
Ưa thích 288