Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Thất Minh 12/08/2021
6.6
385 lượt

Nữ tần dễ coi ba quốc văn, một hơi nhìn thấy 36 chương, chính là có một điểm rất kỳ quái, vai chính tại loạn thế có được vũ lực, cũng rõ ràng “người ăn thịt bỉ”, nhưng là bản thân chính là không nguyện ý tại loạn thế trong nắm giữ quyền lực, lai lai vãng vãng có ba tốp người đều coi vai chính vì thiên tài võ hiệp, muốn thu vào trong sổ sách, nhưng là vai chính chính là cự tuyệt không ngừng, lý do chính là ta không nghĩ người s, tất cả mọi người đều tỏ vẻ rất lý giải vai chính thiên tài võ học này không tiến chiến trường đi đương một cái hoả kế của gia tộc heo s, có loại Nhật hệ nam chính phế tài cảm giác rồi (liền tính ta nắm giữ vũ lực siêu tuyệt cũng chỉ muốn chờ tại một xó xỉnh qua sinh hoạt “tầm thường” ah, đều là các ngươi bức ta)

Liên kết
Ưa thích 71