Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
perfect1234 8 tháng trước
5.7
41 lượt

Tiểu thuyết tiết mục ngắn tạo thành, bất quá ta là meo đảng. Cho nên đánh năm ngôi sao. Cùng ta cùng đi, thánh hoả sáng tỏ, thánh quang diệu diệu, phàm đệ tử của ta, meo meo meo meo. Thương thế nhân của ta, phiêu linh bất lực, vạn vật ân trạch, meo meo meo meo. Từ phụ quang minh, biết nghĩa biết rõ, khải ta trong vắt tâm, meo meo meo meo. Thương thế gian của ta, bụi ma bộn nhuộm, trừ ác giương thiện, meo meo meo meo. Sinh cũng gì vui, chết cũng tội gì. Hừng hực thánh hoả, meo meo meo meo.

Liên kết
Ưa thích 6