Ngũ Mao Ngũ Phân 20/04/2015
8.1
5210 lượt

Thần tác tiền kỳ, về sau vì ở Bắc Tống phổ biến chế độ đại nghị, cứng bẻ tình tiết, lại cho nước Liêu mở đảo ngược ngón tay vàng, phong cách giảm xuống một đoạn.

Liên kết
Ưa thích 146