Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Dương Nhung Miệt Tử 19 ngày trước
4
1 lượt

Giang lưu Tô phú phiêu văn, như thể cảm.

1. Là sông phú, cho nên sẽ bị giết sẽ bị giam cầm sẽ bị cứu, tuy nhiên đều chỉ là qua loa vừa ghi, nhưng làm nên nữ chủ khống, vẫn là cảm thấy hơi có biệt khuất.

2. Mỗi cái thế giới công lược đối tượng mới một cái, thuận tay phiêu rồi chút người qua đường vô danh, nói thẳng thắn, mới thu một cái đỉnh lãng phí. Ta đối với 1v1 không có hứng thú.

3. Hành văn tương đối nam ngưng, xong vẫn là ngôi thứ nhất vì chủ. [Tại trong mắt nam nhân, ta sầu muộn mà ngồi dưới đất, liền giống như quái rừng sơn tinh động lòng người.] Không chỉ không cảm thấy động lòng người, ngược lại rất muốn cười.

Liên kết
Ưa thích 0